Julia Vs artikel om hennes deltagande i EUDYs Study Session

Du visar för närvarande Julia Vs artikel om hennes deltagande i EUDYs Study Session

Julia Vs artikel om hennes deltagande i EUDYs Study Session

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Inget intresse. Ingen tid. Har andra viktigare saker att göra. Känner du igen dessa?

När det kommer en möjlighet att åstadkomma en förändring, struntar du och sticker i väg? Varför? Är det att du känner att du inte har tillräckligt med kunskap? Har inte makt? Passa det inte med ditt intresse? Eller orkar du inte? Du är inte ensam.

Tyvärr händer detta ofta bland våra ungdomar numera.  Kanske är det så att samhället har fått oss att bli förhålla oss likgiltigt och overksamt?

6-8 oktober 2013 deltog jag i en veckolång studiesession vid European Youth Center i Budapest, Ungern, arrangerad av European Union of the Deaf Youth ochjulia1 Europrådet.

Trettiotvå deltagare. Femton olika länder. En gemensam vision, “Deaf youth and politics: human rights, empowerment and active citizenship.” Det handlade om döva ungdomar i politik, hur man kan göra det möjligt för sig eller samhället och hur man kan påverka andra genom lobbying. Syftet var att uppmuntra fler döva ungdomar att engagera sig i politik, få en djupare förståelse för de mänskliga rättigheterna och kunna analysera olika situationer med hinder och försöka komma fram till en lösning. Fokus var särskilt på gemensamma strategier för deltagande av döva ungdomar i politiken.

Som Adam Kosa, den enda döv parlamentsledamoten i Europeiska Unionen, har sagt, “Döva bör delta i det politiska livet för att verkligen ha en röst.” Vad betyder det, då?

Självklart om man inte deltar i samhället, hur kan man påverka andra? Ju mer engagerad du är i skolan, dövföreningen, politiken osv., får du mer möjlighet att förändra.  Om du hellre står utanför och väntar på att andra ska agera, då händer ingenting till din fördel. Till exempel, Dr. Gergely Tapolczai,  den enda döv representanten i det ungerska parlamentet, berättade om hur han blev politiskt engagerad. I början hade han inget intresse av politiken, men när han valdes som representativ till Ungerns parlament 2010 förstod han sitt ansvar som en förebild i politiska beslutsprocessen.

julia2Som vi har sagt, inget om oss, utan oss!

När det finns möjlighet, fånga ögonblicket.

Mark Wheatley, European Union of the Deafs (EUD) verkställande direktör (VD), säger att det är viktigt att bli en aktiv lobbyist för att           göra  skillnad. Den idealiska lobbyisten ska ha mycket bra självförtroende, ha ett brett nätverk och  kunna kommunicera med ett mål på ett klart och koncist sätt.  Det är viktigt att vara tydlig med sin hållning.

Fler ungdomar skulle engagera sig i politik för har du som utomstående ett väldigt lite inflytande.  För att åstadkomma vad vi behöver eller göra en förändring, måste vi göra våra forskningar, bygga nätverk så mycket som möjligt med ett klart och tydligt mål.  Utan samarbete, kan man inte utvecklas sig och göra framsteg till målet. Målet bör vara en situation som alla vinner på.

Som Johan Wesemann, den förra EUD direktör har sagt, “Det börjar med dig själv.”

Är du redo?

Bilderna är från Pauline Stroesser och Nina Samakova