50 medaljer

50-medaljer

 

SDUF:s 50 medaljer

SDUF firade 50 år som organisation under året 2016 och avslutade jubileumsåret med att dela ut 50 medaljer till 50 personer som betytt mycket för SDUF och/eller dövungdomsrörelsen de 50 senaste åren/innan SDUF:s bildande. Personen kan ha bidragit med att ha suttit i styrelsen, i arbetsgrupper för läger eller intressepolitik, varit lägerledare eller andra liknande sätt som betytt mycket för SDUF, lokala ungdomsklubbar eller dövungdomsrörelsen. Namnen har tagits fram av SDUF:s anslutna ungdomsklubbar tillsammans med SDUF och med delvis stöd av SDUF:s 50-årsjubileumsbok ”1966-2016 – SDUF 50 år – pionärer, ideellt engagemang och gemenskap” (länk till sidan där du kan köpa boken).

Mall på hur diplomet ”50 medaljer” kan se ut (ladda ned)

Dessa 50 personer (utan någon inbördes ordning) fick diplomet ”50 medaljer”:
1. Uldis Ozolins – som har suttit med i interimsstyrelsen som bildades SDUF samt varit SDUF:s första ordförande 1966-1968.
2. Anders Sundström – som bl. a. har suttit med i interimsstyrelsen som bildades SDUF samt varit ordförande.
3. Marie Lindbäck – som bl. a. varit en av grundarna till fritidsgården DUKiS i Stockholm och arbetat mycket för ungdomarnas bästa i Stockholms län.
4. Ulf Hanson – som har suttit med i styrelsen för SDUF:s anslutna ungdomsklubb UF Viljan i Vänersborg och även och gett stort stöd till dem.
5. Henrik Sundqvist – som bl a har suttit i SDUF-styrelsen i 10 år, varav 3 år som ordförande.
6. Jenny Nilsson – som har via SDUF arbetat mycket internationellt för döva ungdomar och varit ordförande för  världsdövungdomsorganisationen WFDYS.
7. Göran Persson – som jobbat mycket med den viktiga lägerverksamheten för döva barn och unga och även suttit i styrelsen.
8. Anders Gum Andersson – som jobbat mycket med ”återväckandet” av SDUF på 70-talet samt varit ordförande.
9. Eva Norberg – som varit ordförande samt jobbat mycket med den viktiga lägerverksamheten för döva barn och unga.
10. Pontus Degsell – som suttit i SDUF-styrelsen i 7 år varav 4 år som ordförande, även under många stora förändringar i SDUF.
11. Stig Kjellberg – som bl a varit den som varit ordförande längst i SDUF – totalt 5 år.
12. Åsa Gustavsson – som var en av grundarna till fritidsgården DUKiS i Stockholm samt jobbat mycket med och stöttat döva ungdomar i JTUF – Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening.
13. Thyra Lindström – som jobbat och stöttat mycket med NU – Norrlands ungdomsklubb både förr och idag samt suttit i styrelsen för SDUF.
14. Ingvar Edwall – som jobbat mycket med DDU – Dalarnas Dövas Ungdomsklubb både förr och i idag, även med bildandet av klubben 1964.
15. Bengt-Olof Nilsson – som jobbat mycket med  SDUF på 70-talet då SDUF både var ungdomsförbund och ungdomsråd, samt varit ordförande.
16. Daniella Josberg – som var den första svenskan i världsdövungdomsorganisationen WFDYS.
17. Vineta Lyxell – som bl a ritade den första riktiga loggan för SDUF år 1973.
18. Sandra Malmlund – som länge varit aktiv i SDUF:s anslutna ungdomsklubb SDUR i Stockholm samt varit i ordförande i 3 år.
19. Tore Pettersson – som betydde mycket för ungdomar i Örebrooch har varit föreståndare för Bilbergska ungdomsgården för döva och hörselskadade som startades 1968.
20. Thomas Spogardh – som jobbat mycket med den viktiga lägerverksamheten samt varit ordförande.
21. Rebecca Jonsson – som jobbat mycket med den viktiga lägerverksamheten samt varit aktiv i SDUF:s anslutna ungdomsklubb UF Viljan i Vänersborg i många år.
22. Stig Jakobsson  – som bildade PELIKANEN år 1935 och ordnade aktiviteter för ungdomar i Stockholm samt såg till att köpa sommarstället Solbacken, som blev populärt för döva ungdomar.
24. Hugo Edenås – som var en av dem som engagerade sig i mycket i bildandet och drivandet av Carlborgsons ungdomsgård (Sveriges Dövas Ungdomsgård) på 60-talet (där Västanviks folkhögskola nu finns idag).
25. Johnny Danielsson – som varit aktiv i Göteborgs Dövas Ungdomsklubb, varit engagerad i internationella läger på 50-och 60-talen samt varit med i bilandet av SDUF.
26. Karin Nylander – som har suttit i styrelsen (som SDR), ordnat många aktiviteter och resor för döva ungdomar och fungerat som tolk.
27. Kerstin Olsson – som bl a jobbat mycket med den viktiga lägerverksamheten och suttit med i styrelsen.
28. Glenn Aronsson – som varit aktiv med att stötta ungdomsklubbar, har jobbat mycket ideellt i olika sammanhang, samt suttit i styrelsen.
29. Per-Thomas Örlegård – som jobbat mycket med elevråd och döva ungdomar hos SDUF. samt suttit i styrelsen.
30. Addiswa Stenström – som bl a varit aktiv med elevrådsfrågan samt varit ordförande.
31. Therese Rollvén – som bl a varit aktiv i världsdövungdomsorganisationen WFDYS samt varit en del av projektet språkresor till USA.
32. Rigmor Lindström – som var en av de som var aktiv i bildandet av SDUF och satt med i interimsstyrelsen.
33. Lars-Åke Wikström – som bl a har lobbat mycket intressepolitiskt i många frågor rörande döva ungdomar och utbildning.
34. Leif Sandberg – som var en av dem som bildade Malmö Dövas Ungdomsklubb år 1966 och även varit aktiv i styrelsen länge.
35.  Lars Kruth – som trots han var äldre än 30 år, har under lång tid stöttat ungdomarna i deras arbete med SDUF som organisation och med dövungdomsfrågor och även ställt upp om ordförande.
36. Joakim Hagelin-Adeby – som varit aktiv i den viktiga intressepolitiken och lägerverksamheten samt varit ordförande.
37. Sivert Engdahl –  som var en av dem som var med i Treklubbsträffen – som ledde till bildandet av SDUF samt varit aktiv i många år i Göteborgs Dövas Ungdomsklubb.
38. Johanna Karmgård – som blev första svenskan i den europeiska dövungdomsorganisationen EUDY samt samordnade populära och uppskattade språkresor till USA för döva ungdomar under 00-talet.
39. Gabriella Della Morte Pålstam – som länge varit aktiv i SDUF:s anslutna ungdomsklubb SDUR i Stockholm samt varit ordförande.
40. Hans Smedberg –  som både suttit i styrelsen samt varit engagerad i SDUF i många områden.
41. Stig Ros – som var med och bildade Göteborgs Dövas Ungdomsklubb 1953 och varit aktiv länge där.
42. Isabella Hagnell – som både som medlem och senare i styrelsen lyft fram många viktiga intressepolitiska frågor för döva ungdomar.
43. Hajan Jabar – som engagerade sig ideellt, senare med SDUF, i den stora mängden döva asylsökande under flyktingskatastrofen 2015.
44. Mona Riis – som lyft fram många viktiga intressepolitiska frågor för döva ungdomar samt varit ordförande.
45. Johanna Carlsson – som bl a lade fram idén till Stadskampen som för första gången genomförde år 2010.
46. Marika Norrgrann – som har arbetat på SDUF-kansliet väldigt lång tid, i 12 år.
47. Nicholas Winberg – som har  suttit i styrelsen, varit aktiv i Göteborg Teckenspråkiga Ungdomsklubb samt hållit i viktiga elevrådskurser.
48. Julia Kankkonen – som både suttit i styrelsen samt varit ledare i många olika arrangemang.
49. Johnny Slotts – som har varit aktiv i styrelsen och andra sätt i SDUF.
50. Birgitta Dalsmark – som bl a varit med i bildandet av SDUF.

Stort tack för ert arbete!

SDUF också andra priser som har delats ut genom åren. Mer information finns här (länk)