Almedalen

SDUF åker till politikveckan Almedalen på Gotland varje sommar.

SDUF, VI SKA MED och BOUJT i Almedalen 2018

Sammanfattning från Almedalen 2018:
Vi fick äran att delta i en av de viktigaste händelserna under året för SDUF och framförallt för alla döva ungdomar som vill ha sina rättigheter: nämligen Almedalen.

Under den veckan fick SDUF och även våra två projekt VI SKA MED och Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk (BOUJT) gå runt i vackra Visby för sprida kunskap om döva och vad vi egentligen vill och framförallt behöver i samhället.

Från SDUF-styrelsen var det jag och Laith Fathulla som deltog. Vi gick på flera seminarier som handlade om ungdomar men det var mycket om hur samhället kunde påverka ungdomarna och ett av ämnena var ex. om porr. Jag och Laith fick även delta i varsin paneldebatt och fick då möta riksdagsledamöter och ta upp våra viktiga frågor som de fick svara på.

Det var väldigt roligt vecka, väldigt intensivt men vi har fått otroligt bra feedback från många. Det var extra mycket folk på plats pga valår, så det var också lite extra spännande. Sen bodde vi utanför Visby i en mysig dövägd sommarstuga, så där laddade vi upp varje kväll för nästa intensiva dag. En tuff men oförglömlig vecka skulle jag beskriva detta.

/Styrelseledamot Jonna Sjögren

 


Sammanfattning från Almedalen 2017

 

Sammanfattning från Almedalen 2016: 
SDUF var på plats i Almedalen tillsammans med SDR och SDI den 4-6 juli och bedrev ett intensivt lobbyarbete inom arbetsmarknaden samt utbildningsfrågor och sociala frågor, bland annat om dövas ungdomars välmående i samhället. Vi delade vår kunskap om våra frågor och medlemmarnas rättigheter. Vi spred information. Vi tog upp viktiga frågeställningar på seminarier, stämde dialogmöten med politikerna, skapade kontaktnätverk bland annat med Unizon inför vårt kommande Barn-och Ungdomsjour på teckenspråk.

Förbundets ordförande, Mia Modig sammanfattar: Det blev många samtal och seminarier i Almedalen. Jag berättar några av dessa i denna sammanfattning.

Barnrättsfrågor har legat högst upp i dagordningen för oss i Almedalen. Vi har pratat om vår oro kring arbetet med barnkonventionen ska lagstiftas och inte få med teckenspråksperspektivet för döva och hörselskadade för den delen ligger i en annan konvention. Uppmärksammat frågan hos Barnsombudsman och utredarna för lagförslaget. Vi har lobbat i frågor om arbetsmarknad och fått en närmare relation till Delegationen för unga i arbete som projektet Vi ska med får stor betydelse i framtidsarbetet. Vi får vara med på ett hörn när delegationen arrangerar ett semiarie i höst. Känns väldigt hoppgivande och konkret!

Vi har överlämnat rapport Hur ser stödet ut på teckenspråk för barn och unga? Till socialministern Åsa Regner och regeringens nationella samordnare för socialtjänsten för barn och unga och bett om att de ska se över avsaknad av en riktlinje för svenskt teckenspråk i arbetet inom socialtjänsten för barn och unga.

Vi träffade Barn- och elevombudsman Carolina Dyrefors Grufman för att prata om att barn och unga drar för sig att anmäla hos dom för de inte kan göra det på teckenspråk primärt. Hon tar med frågan hem till henne och återkommer med besked.

Vi haffade Åsa Regners statssekreterare och pratade om tolktjänsten i arbetslivet. Att lagförslaget medför allvarliga konsekvenser för tolkanvändarna i framtiden om arbetsgivaren ska
ta tolkkostnader.

Utöver dessa möten har vi mött många människor och pratat om vår ungdomspolitik. Vi har lyssnat på många kloka samtal, tal och föreläsningar. Vi åker från Almedalen stärkta och med tillförsikt. Att arbetet har börjat efter Almedalen.

SDUF hade även ett frukostmöte med SDR och SDI för att prata om gemensamma frågor för att kunna utveckla vår samverkan och se framåt tillsammans. Vi träffas igen i höst för att samråda igen och följa upp från vårt frukostmöte i Almedalen.