Arbetsgrupperna inom SDUF har till syfte att underlätta styrelsens arbete och försöka få en bredd på medbestämmandet i verksamheten.

SDUF har följande arbetsgrupper

Permanenta arbetsgrupper:

Lägergruppen
Mer information här

Valberedningen

Mer information här

 

Tillfälliga (ad hoc) arbetsgrupper:

Medlemsregister
Viktor Jäderlund och Alexandra Polivanchuk
mail: kansli@nullsduf.se

Arbetsmarknadsprojektets styrgrupp
Mia Modig och Stine Venseth tillsammans med 2 representanter från DBU och 2 från UH
mail: mia@nullviskamed.se (till projektledaren)

Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk-projektets styrgrupp
Sofia Nilsson, Alexandra Polivanchuk, Tahir Mohammed, Jamila Ouahid och Mikaela Söderström.
mail: carolina@nullboujt.se (till projektledaren)