Arbetsgrupperna inom SDUF har till syfte att underlätta styrelsens arbete och få en bredd på medbestämmandet i verksamheten.

SDUF har följande arbetsgrupper

Permanenta arbetsgrupper:

Lägergruppen
Mer information här

Valberedningen

Mer information här

Tillfälliga (ad hoc) arbetsgrupper:

NUL 2020 i Sverige
David Farkas
Joel Modig
Nikolaj Kirkegaard (Lägergruppen)
Sofia Nilsson (kansli)
mail: nul@nullsduf.se

NUS 2019 i Sverige
Viktor Jäderlund (styrelsen)
Pia Johnsson-Sederholm (styrelsen)
Leila Svetlov (Lägergruppen)
Alexandra Polivanchuk
Sofia Nilsson (kansli)

Medlemsregister
Viktor Jäderlund och Sofia Nilsson
mail: kansli@nullsduf.se

Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk-projektets styrgrupp
Sofia Nilsson, Alexandra Polivanchuk, Tahir Mohammed, Jamila Ouahid och Nora Duggan.
mail: carolina@nullboujt.se (till projektledaren)