Arbetsgrupperna inom SDUF har till syfte att underlätta styrelsens arbete och få en bredd på medbestämmandet i verksamheten.
 

SDUF har följande arbetsgrupper

Permanenta arbetsgrupper:

 

Valberedningen

Mer information här

Tillfälliga (ad hoc) arbetsgrupper:

NUL 2020 i Sverige
David Farkas
Joel Modig
Nikolaj Kirkegaard (Lägergruppen)
Sofia Nilsson (kansli)
mail: nul@nullsduf.se

Medlemsregister
Viktor Jäderlund och Sofia Nilsson
mail: kansli@nullsduf.se

Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk-projektets styrgrupp
Sofia Nilsson, Johanna Söderström, Tahir Mohammed, Jamila Ouahid och Nora Duggan.
mail: asa@nullboujt.se (till projektledaren)