Arbetsgrupperna inom SDUF har till syfte att underlätta styrelsens arbete och försöka få en bredd på medbestämmandet i verksamheten.

SDUF har följande arbetsgrupper

Permanenta arbetsgrupper:

Lägergruppen
Mer information här
Gruppbild Lägergruppen okt 2015

Gamla Lägergruppen: Ellinor, David, Rebecca, Johanna och Sofia


Intressepolitiska arbetsgruppen, inklusive Almedalen
Viktor Jäderlund, Laith Fathulla, Nora Duggan och Natalie Simonsson och Alexandra Polivanchuk.
mail: alexandra@nullsduf.se

SPSM

Vakanta platser och Alexandra Polivanchuk
mail: alexandra@nullsduf.se

Valberedningen

Mer information här

 

Tillfälliga (ad hoc) arbetsgrupper:

Medlemsregister
Viktor Jäderlund och Alexandra Polivanchuk
mail: alexandra@nullsduf.se

Dövas Dag 2018, SDUF:s medverkan
(vakanta platser) och Alexandra Polivanchuk
mail: tahir@nullsduf.se

Kortfilm med SDUR, SDF och SDR
David Farkas och Erdem Akan
mail: kansli@nullsduf.se

Arbetsmarknadsprojektets styrgrupp
Mia Modig och Stine Venseth tillsammans med 2 representanter från DBU och 2 från UH
mail: info@nullviskamed.se (till projektanställda)

Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk-projektets styrgrupp
Sofia Nilsson, Alexandra Polivanchuk, Tahir Mohammed, Jamila Ouahid och en styrelseledamot från SDUF. Mail: carolina@nullboujt.se (till projektledaren)