Författarna och föreläsarna Urban Mesch och Charlotte Gustavsson

Charlotte Gustavsson och Urban Mesch, författarna till SDUF:s 50-års jubileumsbok, erbjuder föreläsning om boken och om 50 år av döva ungdomars rörelse i Sverige!

Paket 1: Föreläsning 2-3 timmar inkl gruppdiskussion/arbete, t ex dagtid. Tilltänkt målgrupp: Förbund på riksnivå, organisationer, folkhögskolor, SPSM m. fl. Charlotte och Urban föreläser då gemensamt.

 

Paket 2: Föreläsning 60-90 minuter (kortare föredrag och utan gruppdiskussion/arbete), t.ex. kvällstid. Tilltänkt målgrupp: SDR:s, SDUF:s, SDP;s, SDI;s medlemsorganisationer och liknande. Kan vara enskilt/var för sig.

Omkostnader: Resor, hotell och andra utlägg med direkt anknytning till uppdraget debiteras till självkostnad.

Möjlighet att köpa bok finns på plats.

Hur bokar man?
Ni bokar er föreläsning via SDUF på mejl: kansli@nullsduf.se och ni meddelar då vilka datum ni önskar samt vilket paket ni väljer. Vi hjälper då er med rätt offert och förmedlar kontakt med Charlotte och Urban samt ordnar med faktura till er efteråt.