Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)
Vår syn på det framtida behovet av teckenspråks, dövblind- och skrivtolkar (25-02-16) 
Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)
Likvärdig utbildning (SOU 2012 24)
Med rätt att välja – flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp” (SOU 2011:30)
I rättans tid? Om ålder och skolstart (SOU 2010:67)
Den nya skollagen (Ds.2009:25)
Fritid på egna villkor  (SOU 2009:29)
Kulturutredningen (SOU 2009:16)
En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109)
Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)
Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27)
Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87)
Konsekvensanalys om lokalisering av SVT teckenspråk (Ku2008/358/MFI)
Specialskolemyndighetens förslag till förändring av specialskolans timplan (U2007/8201/S)
Tre nya skolmyndigheter (SOU 2007:79)
Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (SOU 2006:77)
Teckenspråk och teckenspråkiga. Översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54)
Tänka framåt men göra nu. Så stärker vi barnkulturen (SOU 2006:45)
Nationell psykiatrianordning (SOU 2006:100)
Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (SOU 2006:77)

 

 

 

Tillbaka till filarkivet