Här läggs det upp ungdomsklubbarnas viktiga dokument, t ex verksamhetsberättelser, stadgar, årskalendrar etc, med två främsta syften: att ha kvar allt material även om en ungdomsklubb byter styrelse och saknar kontor samt att ungdomsklubbarna kan se och ta inspiration av varandras handlingar till hur de skriver sina egna. Det kan även läggas upp årsmöteshandlingar inför ett årsmöte här.

 

ALMÄNNA HANDLINGAR FÖR ALLA UNGDOMSKLUBBAR

DDU – Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
Stadgar 2015
Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Bokslut 2016

Verksamhetsberättelse 2015
Bokslut 2015

GTU – Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
Stadgar 2014
Verksamhetsberättelse 2015

JTUF – Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening
Stadgar 2016
Verksamhetsplan 2017
Årsmötesprotokoll 2016

KUL – Kungsängsliljan (Uppsala)
Årsmötesprotokoll 2016

NU – Norrlands Ungdomsklubb
Stadgar 2014
Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll 2014
Extra årsmötesprotokoll 2014

SDUR – Stockholms Dövas Ungdomsråd
Stadgar 2016
Verksamhetsberättelse 2015

SKUR – Skånes Dövas Ungdomsråd (vilande nu)
Stadgar 2012

UF Viljan – Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg)
Inga handlingar uppladdade än

ÖDU – Örebros Dövas Ungdomsklubb
Stadgar
Verksamhetsberättelse 2016
Underskrifter till verksamhetsberättelse 2016
ÖDUs årsredovisning
Verksamhetsberättelse 2015