Kalender för SDUF:s anslutna ungdomsklubbar med alla viktiga datum

för SDUF:s kalendarium – klick här)

2017
Januari – SDUF:s bonussystemsutdelning till ungdomsklubbarna för år 2016
Januari – Utdelning av SDUF:s fond (Gum Anders minnesfond) till ungdomsklubbar
29-31 januari – Västanviks folkhögskola har föreningslivskurs del 1 ”Engagera dig!” med SDUF, SDR och SDI
Februari – Utdelning av SDUF:s Stadskampen-fond till den arrangerande ungdomsklubben
9 februari och 16 februari, både kl 18.00-20.00 – Styrelseutbildning på distans för alla SDUF:s medlemmar – INSTÄLLD PGA FÅ ANMÄLDA

11-12 februari – SDUF har styrelsemöte i Leksand
17 februari – KUL har sitt årsmöte i Uppsala
25 februari – NU har sitt årsmöte i Sundsvall
25 februari – JTUF har sitt årsmöte i Jönköping
26 februari – deadline för anmälan till SDUR för Stadskampen

6 mars – deadline för anmälan till Ungdomsklubbskonferens 
12 mars – ÖDU har sitt årsmöte i Örebro
15 mars – DDU har sitt årsmöte i Leksand
17 mars – GTU har sitt årsmöte i Göteborg
17 mars – SDUR har sitt årsmöte i Stockholm
31 mars-2 april – Stadskampen! I Stockholm, arrangerad av SDUR
4 april – UF Viljan har sitt årsmöte i Vänersborg
5 april – Deadline för att lämna in ämnen/frågor till Ungdomsklubbsforum (Ungdomsklubbskonferens 21-23 april)
7-9 april – Västanviks folkhögskola har föreningslivskurs del 2 ”Engagera dig!” med SDUF, SDR och SDI
20-21 april – SDUF har styrelsemöte med JTUF som värd
21-23 april – Ungdomsklubbskonferens i Jönköping med temat #Tillsammansärvistarka
19 maj – Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in verksamhetsredovisning 2016
10 augusti – Senast detta datum ska SDUF skicka ut kallelse till förbundsstämman
31 augusti – Deadline för ungdomsklubbar att lämna in motioner till SDUF:s förbundsstämma. OBS! Motioner kan lämnas på teckenspråk också!
1-3 september – SDUF har styrelsemöte i Stockholm
13 och 15 september – SDUR:s DUKiS har sitt 25-års resp 35 årsjubileum i Stockholm
16 september – ÖDU har 50-årsjubileum i Örebro
22-24 september – Dövas Dag i Jönköping
25 september  – deadline för anmälan av ombud till förbundsstämman
5-8 oktober – SDUR – har EDYC i Stockholm (tillsammans med EUDY:s 30-årsjubileum)
10 oktober – Senast detta datum ska SDUF:s förbundsstämmohandlingar vara hos ungdomsklubbarna
20-22 oktober – DNUR-möte i Sverige
31 oktober – Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in redovisning av Gum Anders minnesfond och Dövas Dags fond för 2016
31 oktober – Sista dagen för anslutna ungdomsklubbar att söka till SDUF:s Gum Anders minnesfond för 2018
31 oktober – Sista dagen för Stadskampensansvariga (ungdomsklubb) att lämna in redovisning av Stadskampen-fonden för 2017
3 november – Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in sin verksamhetsberättelse 2016 med underskrifter (för att få rösträtt vid SDUF:s förbundsstämma)
3-4 november – SDUF:s styrelsemöte i Stockholm
10-12 november– SDUF:s förbundsstämma i Örebro
31 december – Deadline för ansökan till SDUF:s fond för Stadskampen