Kalender för SDUF:s anslutna ungdomsklubbar med alla viktiga datum

för SDUF:s kalendarium – klick här)

December 2016-januari 2017 – SDUF:s bonussystemsutdelning till ungdomsklubbarna för år 2017
Januari –
Utdelning av SDUF:s fond (Gum Anders minnesfond) till ungdomsklubbar

25-28 januari:
SDUF:s kick off och förbundsstyrelsemöte i Stockholm
26-28 januari: Engagera Dig-kurs i Västanviks folkhögskola del 1 (i samarbete med SDI och SDR)
Februari: Utdelning av SDUF:s Stadskampen-fond till den arrangerande ungdomsklubben
17 februari: KUL (Kungsängsliljan i Uppsala) har sitt årsmöte i Uppsala
7 mars: DDU (Dalarnas Dövas Ungdomsklubb) har sitt årsmöte i Leksand
10 mars: UF Viljan (Ungdomsföreningen Viljan) har sitt årsmöte i Vänersborg
16 mars: SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd) har sitt årsmöte i Stockholm
17 mars: JTUF (Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening) har sitt årsmöte i Jönköping
19 mars – Deadline för anmälan till Ungdomsklubbskonferens 2018
20 mars: ÖDU (Örebro Dövas Ungdomsklubb) har sitt årsmöte i Örebro
23-25 mars: Engagera Dig-kurs i Västanviks folkhögskola del 2 (i samarbete med SDI och SDR)
31 mars – Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in verksamhetsredovisning 2017
3 april – Deadline för att lämna in ämnen/frågor till Ungdomsklubbsforum (Ungdomsklubbskonferens 20-22 april)
14 april: GTU (Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb) har sitt årsmöte i Göteborg
19-20 april: SDUF:s förbundsstyrelsemöte i Uppsala
20-22 april: Ungdomsklubbskonferens i Uppsala med temat Dövkultur
11-13 maj: Styrelseutbildning för ungdomsklubbarna
26 juli – Senast detta datum får ungdomsklubbarna kallelse till SDUF:s förbundsstämma
22 augusti – Deadline för ungdomsklubbar att lämna in motioner till SDUF:s förbundsstämma
24-26 augusti: SDUF:s förbundsstyrelsemöte i Stockholm
7-9 september: Stadskampen 2018 i Dalarna, med Dalarnas Dövas Ungdomsklubb som värd
12 september   – deadline för anmälan av ombud till förbundsstämman
26 september – Senast detta datum ska SDUF:s förbundsstämmohandlingar vara hos ungdomsklubbarna
19 oktober – Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in sin verksamhetsberättelse 2017 med underskrifter, för att få rösträtt vid SDUF:s förbundsstämma
25-26 oktober: SDUF:s förbundsstyrelsemöte i Malmö
26-28 oktober: SDUF:s förbundsstämma i Malmö
31 oktober – Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in redovisning av Gum Anders minnesfond och Dövas Dags fond för 2018
31 oktober – Sista dagen för anslutna ungdomsklubbar att söka till SDUF:s Gum Anders minnesfond för 2019
31 oktober – Sista dagen för Stadskampensansvariga (ungdomsklubb) att lämna in redovisning av Stadskampen-fonden för 2018
31 december – Deadline för ansökan till SDUF:s fond för barn- och ungdomsverksamhet i Dövas Dag 2019