Klicka på bilden för större version

Norrlands Ungdomsklubb (NU)
Ordförande: Christian Östgård
Ledamöter: Angelika Larsson och Viktor Stenmark
Grundad: 2012
Facebook: Norrlands Ungdomsklubb
Mail: info@nullungaviljor.se
NU
Ungdomsföreningen Viljan (UFV - Vänersborg)
Ordförande: Sebastian Capedvila
Ledamöter: Rebecca Jonsson, Hanna Valtonen, Lina Sillanpää, Celine Nyquist, Linnea Nyman och Ulf Hanson (adjungerad kassör)
Grundad: 1935
Hemsida: http://ufviljan.blogg.se/
Facebook: UF Villjan
Mail: uf.viljan@nullgmail.com med kopia till ulf.hanson@nullspsm.se
UFV
Skånes Dövas Ungdomsråd (SKUR)
Vilande sen årsmötet 2016
 Grundad: 1986
Hemsida: http://www.skurskur.blogspot.com
Facebook: SKUR - Skånes Dövas Ungdomsråd
Mail: skur.styrelsen@nullgmail.com
skur
Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)
Ordförande: Julius Gasslander
Ledamöter: Ellinor Persson, Sofia Lindevall, Gustav Wahlgren, David Öhman, Rasmus Lewis och Jiin Najar
Grundad: 1937
Hemsida: http://www.sdur.se
Facebook: SDUR
Mail: sdur@nullsdur.se
SDUR LOGO
Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)
Ordförande: Niclas Mauritzson
Ledamöter: Jonny Dufvenberg, Filippa Hellöre, Nora Duggan, Leila Svetlov, Fannie Borgman och Kristoffer Kold Erlandsen
Grundad: 1967
Hemsida: http://orebroung.blogspot.se/
Facebook: ÖDU
Mail: info.oduk@nullgmail.com
ODU
Göteborgs Teckenspråkiga Ungdom (GTU)
Ordförande: Hawra Faraj
Ledamöter: Silverio Ängelberg,, Stefan Ahlström, Max Balkstam-Cuadrado och Lina Venseth
Grundad: 1953
Hemsida: http://www.gtuklubb.se/
Facebook: GTU - Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
Mail: info@nullgtuklubb.se
GTU
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)
Ordförande: Georgia Somaraki
Ledamöter: Julia Gezelius och Artur Kuczynski
Grundad: 1964
Facebook:  Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
Mail: dalarnadu@nullgmail.com
Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening (JTUF)
Ordförande: Jonna Sjögren
Ledamöter: Adam Karlsson och Åsa Gustavsson (adjungerad)
Grundad: 2016
Facebook: Jönköpings teckenspråkiga ungdoms förening
Mail: JKPGTUF@nullgmail.com
Ungdomsföreningen Kungsängsliljan (KUL i Uppsala)
Ordförande: Sammer El-Masri
Ledamöter: Sofia Ek och Henrik Östman
Grundad:
Facebook: KUL. Ungdomsföreningen Kungsängsliljan, Uppsala

Mail: uppsalakul@nullgmail.com