Klicka på bilden för större version

Norrlands Ungdomsklubb (NU)
Ordförande: Christian Östgård
Ledamöter: Angelika Larsson och Viktor Stenmark
Grundad: 2012
Facebook: Norrlands Ungdomsklubb
Mail: Kontaktas personligen på Facebook
NU
Ungdomsföreningen Viljan (UFV - Vänersborg)
Ordförande: Rebecca Jonsson
Ledamöter: Lina Sillanpää, Filip Skovin, Chahd Hasan, Calina Sayapina, Fahim Daud Shah och Ulf Hanson (adjungerad kassör)
Grundad: 1935
Hemsida: http://ufviljan.blogg.se/
Facebook: UF Villjan
Mail: uf.viljan@nullgmail.com med kopia till ulf.hanson@nullspsm.se
UFV
Skånes Dövas Ungdomsråd (SKUR)
Vilande sen årsmötet 2016
 Grundad: 1986
Hemsida: http://www.skurskur.blogspot.com
Facebook: SKUR - Skånes Dövas Ungdomsråd
Mail: skur.styrelsen@nullgmail.com
skur
Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)
Ordförande: Julius Gasslander
Ledamöter: David Öhman, Leila Svetlov, Martina Kvist, Therese Rangfeldt, Thilini Wasana och Kalle Lemmouh
Grundad: 1937
Hemsida: http://www.sdur.se
Facebook: SDUR
Mail: sdur@nullsdur.se
SDUR LOGO
Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)
Ordförande: Filippa Hellöre
Ledamöter: Mindie Norrie, Oliwia Högberg, Anton Lindberg Nyberg och Nikolaj Olvhöj Kirkegaard
Grundad: 1967
Hemsida: http://orebroung.blogspot.se/
Facebook: ÖDU
Mail: info.oduk@nullgmail.com
ODU
Göteborgs Teckenspråkiga Ungdom (GTU)
Vilande sen höst 2018
Grundad: 1953
Hemsida: http://www.gtuklubb.se/
Facebook: GTU - Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
Mail: info@nullgtuklubb.se
GTU
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)
Ordförande: Georgia Somaraki
Ledamöter: Julia Gezelius, Artur Kuczynski, Fadi Shoshara och Ehsan Salem
Grundad: 1964
Facebook:  Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
Mail: dalarnadu@nullgmail.com
DDU
Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening (JTUF)
Ordförande: Stefan Karlsson
Ledamöter: Ida Svensson och Mirjam De Reuver
Grundad: 2016
Facebook: Jönköpings teckenspråkiga ungdoms förening
Mail: JKPGTUF@nullgmail.com
Ungdomsföreningen Kungsängsliljan (KUL i Uppsala)
Ordförande: Sofia Ek
Ledamöter: Joakim Jonsson och Victor Jannerlid-Söderberg
Grundad:
Facebook: KUL. Ungdomsföreningen Kungsängsliljan, Uppsala

Mail: uppsalakul@nullgmail.com