Anslutna ungdomsklubbar

Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)
Ordförande: Julia Gezelius
Ledamöter: Robin Hedman, Fadi Shoshara, Mathilde Strante Worseck och Shir Hussein
Grundad: 1964
Facebook:  Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
Mail: dalarnadu@nullgmail.com
DDU
Ungdomsföreningen Kungsängsliljan (KUL i Uppsala)
Ordförande: Sofia Ek
Ledamöter: Joakim Jonsson och Victor Jannerlid-Söderberg
Grundad:
Facebook: KUL. Ungdomsföreningen Kungsängsliljan, Uppsala

Mail: uppsalakul@nullgmail.com
Norrlands Dövas Ungdomsråd (NDUR)
Ordförande: Jessica Madan
Ledamöter: Christian Östgård och Indra Granquist
Grundad: 2012
Facebook: Norrlands Ungdomsklubb
Mail: norrlandsdovasungdomsrad@nullgmail.com
NU
Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)
Ordförande: Julius Gasslander
Ledamöter: David Öhman, Leila Svetlov, Martina Kvist, Therese Rangfeldt, Thilini Wasana och Kalle Lemmouh
Grundad: 1937
Hemsida: http://www.sdur.se
Facebook: SDUR - Stockholms Dövas Ungdomsråd
Mail: sdur@nullsdur.se
SDUR LOGO
Spelis - teckenspråkig spelförening
Ordförande: Patrik Holmström
Ledamöter: Viktor Jäderlund, Leif Linse, Muhamed Kalijanac och Rasmus Olsson
Grundad: 2015
Hemsida:http://www.spelis.nu
Facebook: Spelis - teckenspråkig spelförening
Mail: spelis.tsp@nullgmail.com
Ungdomsföreningen Viljan (UFV - Vänersborg)
Ordförande: Rebecca Jonsson
Ledamöter: Lina Sillanpää, Filip Skovin, Chahd Hasan, Calina Sayapina, Fahim Daud Shah och Ulf Hanson (adjungerad kassör)
Grundad: 1935
Hemsida: http://ufviljan.blogg.se/
Facebook: UF Villjan
Mail: uf.viljan@nullgmail.com med kopia till ulf.hanson@nullspsm.se
UFV
Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)
Ordförande: Filippa Hellöre
Ledamöter: Mindie Norrie, Oliwia Högberg, Anton Lindberg Nyberg och Nikolaj Olvhöj Kirkegaard
Grundad: 1967
Hemsida: http://orebroung.blogspot.se/
Facebook: ÖDU
Mail: info.oduk@nullgmail.com
ODU
Göteborgs Teckenspråkiga Ungdom (GTU)
Vilande sen årsskiftet 2018-2019
Grundad: 1953
Hemsida: http://www.gtuklubb.se/
Facebook: GTU - Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
Mail: info@nullgtuklubb.se
GTU
Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening (JTUF)
Vilande sen våren/årsmötet 2019
Grundad: 2016
Facebook: Jönköpings teckenspråkiga ungdoms förening
Mail: JKPGTUF@nullgmail.com
Skånes Dövas Ungdomsråd (SKUR)
Vilande sen årsmötet 2016
 Grundad: 1986
Hemsida: http://www.skurskur.blogspot.com
Facebook: SKUR - Skånes Dövas Ungdomsråd
Mail: skur.styrelsen@nullgmail.com
skur