Möteshandlingar för förbundsstämman 10-12 november 2017 i Örebro

Möteshandlingar 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Årsredovisning 2016
Halvårs ekonomiska rapport 2017
Verksamhetsplan och budgetplan 2018
SDUF:s gamla/nuvarande stadgar från 2016
SDUF:s justerade stadgar 2017
Arbetsordning för SDUF:s valberedning – gammal/nuvarande bilaga
Arbetsordning för SDUF:s valberedning – justerad bilaga

Förbundsstämma 2017 hålls den 10-12 november i ABF:s lokaler i centrala Örebro. All information skickas ut på mejl till alla ungdomsklubbar och andra berörda. Förbundsstämman kommer även att livesändas för SDUF:s medlemmar, mer information kommer senare.

Övrig publik är välkommen att dyka upp oanmälda, i mån av plats. Dock utan möjligheten att ta del av maten/fikat. Vill du få en garanterad plats – skicka din intresseanmälan till kansliet på kansli@nullsduf.se

Välkommen!

Vid problem eller frågor, mejla till sofia@nullsduf.se eller alexandra@nullsduf.se

.

Gamla förbundsstämmor

SDUF hade sin senaste förbundsstämma den 7-9 oktober 2016 i DUKiS i Stockholm. Klicka på länkarna nedan för att läsa handlingarna till stämman.
OBS – dessa handlingar/länkar här under är alltså gamla, från 2016! 
Möteshandlingar 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Årsredovisning 2015
Bilaga till årsredovisningen 2015 från förbundsstyrelsen
Ekonomisk rapport 2016 – balansrapport
Ekonomisk rapport 2016 – resultatrapport
Ekonomisk rapport 2016 – kommentarer
Verksamhetsplan 2017
Budget 2017
Normalstadgar, antagna 2008
Normalstadgar, uppdaterade 2016 uppdaterade enligt proposition
SDUF:s stadgar 2015
Förslag på motion till SDR:s kongress 2017
Lägergruppen söker nytt folk
3 oktober 2016 – tillägg till möteshandlingarna, om vakanta platser
Mer detaljerat program för förbundsstämmohelgen

14585841_10157504860750394_280602687_o

Förbundsstämma i DUKiS i Stockholm 7-9 oktober 2016.

 

Förbundsstämman 2015

Förbundsstämman i Strömbäcks folkhögskola i Umeå, 2015