Nästa förbundsstämma sker i Sundsvall den 6-8 november 2020. Mer information läggs upp här under sommar/tidig höst 2020! 

Här kan du som ombud, elevrådsrepresentant eller gäst anmäla dig senast xx-xx 2020:

* = obligatoriskt fält

För:*

Förnamn:*

Efternamn:*

Födelsedatum (åå-mm-dd):*

Jag är (pga rumsfördelning):*
Kille
Tjej
Annat

E-mailadress:*

Information om förbundsstämman och stämmohandlingarna skickas till dig till den här adressen. Det är ditt ansvar att kolla dina mail och att meddela oss om du byter e-mailadress.

Annan kontaktperson, t ex ungdomsklubbens eller skolans e-mailadress, som också får all information och handlingar:

Mobilnummer:*

Anhörig/närståendes mobilnummer, för kontakt i nödfall:*

SDUF kan boka resor till reducerat pris för mig (om jag är under 25 år eller har förmånsintyg):*
Ja
Nej/vet inte/vill inte avslöja

Jag vill att SDUF bokar min ditresa (framme kl ca 17 i Sundsvall tågstation fredag 6 nov, som vi rekommenderar):*
Ja, från min hemstad:
Nej, jag måste komma senare, efter kl:
Nej, jag bor nära eller fixar resor på egen hand

Jag vill att SDUF bokar min hemresa (från Sundsvall tågstation kl ca 14 söndag 8 nov, som vi rekommenderar):*
Ja, till min hemstad:
Nej, jag måste åka tidigare, max kl:
Nej, jag bor nära eller fixar resor på egen hand

Jag behöver boende i förbundsstämmohotellet (flerbäddsrum):*
Ja
Nej, jag bor hemma eller hos någon kompis

Jag har specialkost och/eller allergier:*
Nej
Ja, vad:

Övrigt (som är viktigt för SDUF att känna till, för att ge mig ett bra bemötande):
Jag har synskada
Jag har rörelsehinder
Annat:

Bilder/filmer på mig får publiceras i bl. a. Dövas Tidning, verksamhetsberättelser, hemsida och sociala medier:*
Ja
Nej

Dessa är obligatoriska fält:
Jag förstår och accepterar att efter anmälningsdeadlinen, kommer SDUF att boka boende och resor till mig (om jag har valt det) och att vid avhopp/ändringar om boende/resor efter deadlinen, så får ungdomsklubben/skolan stå för eventuella extrakostnader.

Jag godkänner att SDUF samlar och använder mina personuppgifter enligt SDUF:s integritetspolicy och dataskyddsförordningen GDPR, för att kunna ordna en så bra helg som möjligt för mig och att uppgifternas raderas efter helgens slut (mer information om integritetspolicyn finns här: http://sduf.se/filarkiv/ eller kontakta kansli@nullsduf.se).

Skriv det som står på rutan härnedan och klicka på skicka.
captcha

Senast xx-xx 2020! 

Vid problem eller frågor, mejla kansli@nullsduf.se 

 

Här nedan är gamla handlingar från förbundsstämman 2019 (dvs. ej aktuellt för 2020)

0. Stämmohandlingar 2019
1. Verksamhetsberättelse 2018
2. Årsredovisning och revisorberättelse 2018
3. Halvårsekonomiska rapport 2019
4. Bilaga till Nya ungdomsklubbar: Stadgar för Spelis
5. Bilaga till proposition 1: SDUF:s VB arbetsordning 2018
6. Bilaga till proposition 2: SDUF:s stadgar 2018
7. Verksamhets- och budgetplan 2020

Handlingar på teckenspråk 

Motion 1 – Bevaka SVT Teckenspråk
Motion 2 – Lobbyarbete för textning 
Motion 3 – Teater/filmläger för 18-30
Motion 4 – Information på sociala medier
Motion 5 – Stöd ungdomsklubbarna
Proposition 1 – Uppdatera SDUFs VBs arbetsordning
Proposition 2 – Stadgeändring: Tillämpa kalenderår för val till styrelse
VP 1 (Verksamhetsplan): Om SDUF & Vad SDUF gör
VP 2: Inledning
VP 3: Läger – och kursverksamhet
VP 4: Intressepolitiskt arbete
VP 5: Sammanträden och representationer
VP 6: Likabehandlingsplan 
VP 7: Projektverksamhet
VP 8: Information och kommunikation 

.

Gamla förbundsstämmor

 

Förbundsstämma i Hehrne hotell, Vänersborg, 8-10 november 2019
Förbundsstämma i Stockeboda Gård, Österlen den 26-28 oktober 2018
Förbundsstämma i ABF i Örebro 10-12 november 2017
14585841_10157504860750394_280602687_o
Förbundsstämma i DUKiS i Stockholm 7-9 oktober 2016
Förbundsstämman 2015
Förbundsstämman i Strömbäcks folkhögskola i Umeå, 2015