Välkommen till SDUF:s förbundsstämma 8-10 november 2019 i Hehrne i Vänersborg! 

Mer information, anmälan och stämmohandlingar kommer upp här i höst 2019.

.

Gamla förbundsstämmor

Klicka på länkarna nedan för att läsa handlingarna från förbundsstämman 2018. OBS – dessa handlingar/länkar här under är alltså gamla och ej aktuella för förbundsstämma 2019! 

0. Stämmohandlingar 2018
1. Verksamhetsberättelse 2017
2. Årsredovisning och revisionsberättelse 2017
3. Halvårsekonomiska rapport 2018
4. Bilaga 1 till proposition 1 – Gammal Stadskampen-info
5. Bilaga 2 till proposition 1 – Ny Unga Dövas Dags Fond
6. Bilaga 3 till proposition 2 – SDUFs stadgar 2017
7. Bilaga 4 till proposition 2 – SDUFs stadgar uppdaterade 2018
8. Bilaga 5 till proposition 3 – SDUF VB arbetsordning 2017
9. Bilaga 6 till proposition 3 – SDUF VB arbetsordning uppdaterad 2018
10. Bilaga 7 till proposition 4 – Normalstadgar 2016
11. Bilaga 8 till proposition 4 – Normalstadgar uppdaterade 2018
12. Bilaga 9 till proposition 4 – Tillhörande Valberedningens arbetsordning (bilaga 1)
13. Verksamhets- och budgetplan 2019

23 oktober 2018: Uppdaterad information från Valberedningen

Förbundsstämma i ABF i Örebro 10-12 november 2017.

14585841_10157504860750394_280602687_o

Förbundsstämma i DUKiS i Stockholm 7-9 oktober 2016.

Förbundsstämman 2015

Förbundsstämman i Strömbäcks folkhögskola i Umeå, 2015