Nästa förbundsstämma sker i Sundsvall den 6-8 november 2020. Mer information läggs upp här under 2020! 

Klicka på länkarna nedan för att läsa handlingarna inför förbundsstämman 2019 (observera, dessa är från 2019 och ej aktuellt för 2020)

0. Stämmohandlingar 2019
1. Verksamhetsberättelse 2018
2. Årsredovisning och revisorberättelse 2018
3. Halvårsekonomiska rapport 2019
4. Bilaga till Nya ungdomsklubbar: Stadgar för Spelis
5. Bilaga till proposition 1: SDUF:s VB arbetsordning 2018
6. Bilaga till proposition 2: SDUF:s stadgar 2018
7. Verksamhets- och budgetplan 2020

Handlingar på teckenspråk 

Motion 1 – Bevaka SVT Teckenspråk
Motion 2 – Lobbyarbete för textning 
Motion 3 – Teater/filmläger för 18-30
Motion 4 – Information på sociala medier
Motion 5 – Stöd ungdomsklubbarna
Proposition 1 – Uppdatera SDUFs VBs arbetsordning
Proposition 2 – Stadgeändring: Tillämpa kalenderår för val till styrelse
VP 1 (Verksamhetsplan): Om SDUF & Vad SDUF gör
VP 2: Inledning
VP 3: Läger – och kursverksamhet
VP 4: Intressepolitiskt arbete
VP 5: Sammanträden och representationer
VP 6: Likabehandlingsplan 
VP 7: Projektverksamhet
VP 8: Information och kommunikation 

.

Gamla förbundsstämmor

 

Förbundsstämma i Hehrne hotell, Vänersborg, 8-10 november 2019
Förbundsstämma i Stockeboda Gård, Österlen den 26-28 oktober 2018
Förbundsstämma i ABF i Örebro 10-12 november 2017
14585841_10157504860750394_280602687_o
Förbundsstämma i DUKiS i Stockholm 7-9 oktober 2016
Förbundsstämman 2015
Förbundsstämman i Strömbäcks folkhögskola i Umeå, 2015