Mål och vision

Vår vision
Varför en vision? En vision är en föreställning om den perfekta framtiden då alla målen är uppfyllda. Vi har kommit en bit på väg, men än har vi mycket kvar att göra för teckenspråkiga döva och hörselskadade barn och ungdomar i samhället. Det är viljan att uppfylla vår vision som många gånger blir den nödvändiga drivkraften i vårt arbete. SDUF har en vision om ett samhälle där barn och ungdomar vars dövhet eller hörselskada inte utgör något hinder i deras deltagande i samhället. Vi har delat upp vår vision i sju viktiga områden.

Teckenspråk
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar har tillgång till teckenspråk i samhället för deras språkliga, sociala och kulturella utveckling.

Tillgänglighet
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar har tillgång till samhället och dess information på teckenspråk eller i annan visuell form.

Utbildning
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar har tillgång till utbildning på teckenspråk på alla nivåer.

Kultur och fritid
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar har tillgång till kultur- och fritidsverksamheter i samhället.

Sociala frågor
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar har tillgång till socialt stöd och service i samhället på teckenspråk.

Lokala ungdomsorganisationer
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar har tillgång till teckenspråkig verksamhet och påverkan genom ungdomsorganisationer på såväl lokal eller regional som nationell nivå.

Internationellt
Alla döva och hörselskadade barn och ungdomar i hela världen har tillgång till teckenspråk i deras länder samt organisationer som arbetar för deras intressen.