Styrelser genom tiderna

Här ser du vilka som har suttit i styrelsen för Sveriges Dövas Ungdomsförbund genom tiderna från bildandet år 1966 fram till idag!

Vill du se alla våra verksamhetsberättelser från 1966 till idag? Klick här!
Eller vill du läsa om vad som har hänt i SDUF som förbund 1966-2016? Köp vår 50-årsjubileumsbok här!

Styrelsen 2020-2021

Förbundsordförande:
Juni Sowell
Ledamöter: 

Abdi Mohamed

Julia Gahrn

Josephine Olvhöj Kirkegaard

Kalle Löfgren

Fadi Shoshara

Jessica Madan (t o m januari 2021)

Styrelsen 2019-2020
Förbundsordförande:
Juni Sowell
Ledamöter: 
Pia Johnsson-Sederholm (vice ordförande) t o m april 2020
Jonny Dufvenberg (vice ordförande)
Abdi Mohamed (ekonomiansvarig)
Fannie Borgman
Jessica Madan
Niclas Mauritzson
Julia Grahn (fr o m maj 2020)

Styrelsen 2018-2019
Förbundsordförande:
Nora Duggan
Ledamöter:
Stine Venseth (vice ordförande)
Viktor Jäderlund (ekonomiansvarig)
Mathilde Strante-Worseck
Pia Johnsson-Sederholm
Fannie Borgman
Hedvig Hulth Ljungkvist (t o m januari 2019)
Jessica Madan (fr o m april 2019)

Styrelsen 2017-2018
Förbundsordförande:
Laith Fathulla
Ledamöter:
Stine Venseth (vice ordförande)
Daniel Littorin (ekonomiansvarig)
Viktor Jäderlund
Jonna Sjögren
Mikaela Söderström
Nora Duggan

Styrelsen 2016-2017
Förbundsordförande:
Laith Fathulla
Ledamöter:
Stine Venseth (vice ordförande)
Daniel Littorin (ekonomiansvarig)
Viktor Jäderlund
Josefina Andersson (t o m juni 2017)
Pernilla Nilsson (t o m juni 2017)
Jonna Delvert (t o m feb 2017)

Styrelsen 2015-2016
Förbundsordförande:
Mia Modig
Ledamöter:
Erdem Akan (vice ordförande)
David Farkas (ekonomiansvarig)
Glenn Aronsson
Julia Velasquez
Johanna Mauritzson
David Öhman

Styrelsen 2014-2015

Förbundsordförande:
Mia Modig
Ledamöter:
Olivia Renner Balkstam (vice ordförande)
David Farkas (ekonomiansvarig)
Glenn Aronsson
Julia Velasquez
Kenneth Sandberg
Mimmi Granat

Styrelsen 2013-2014 efter extra förbundsstämma 7 december 2013
Förbundsordförande:
Isabella Hagnell
Ledamöter:
Mimmi Granat (vice ordförande)
David Farkas (ekonomiansvarig)
Rebecca Jonsson
Elsa Brunemalm
Kenneth Sandberg
Mia Modig

Styrelsen 2013-2014
Förbundsordförande:
Isabella Hagnell
Ledamöter:
Mimmi Granat (vice ordförande)
Charlotta Digerstam (ekonomiansvarig)
Rebecca Jonsson
Kenneth Sandberg
Ellinor Persson
Elsa Brunemalm

Styrelsen 2012-2013 efter extra förbundsstämma novembermånaden
Förbundsordförande:
Malin Johansson
Ledamöter:
Nicholas Winberg (vice ordförande)
Isabella Hagnell (ekonomiansvarig)
Charlotta Sjölander
Charlotta Digerstam
Malin Beckman

Styrelsen 2012-2013
Förbundsordförande:
Malin Johansson
Ledamöter:
Nicholas Winberg (vice ordförande)
Isabella Hagnell (ekonomiansvarig)
Charlotta Sjölander
Florian Tirnovan
Julia Gezelius
Malin Beckman

Styrelsen 2011-2012
Förbundsordförande:
Henrik Sundqvist
Ledamöter:
Jenny Nilsson (vice ordförande)
Robert Näsman (ekonomiansvarig)
Charlotta Sjölander
Florian Tirnovan
Isabella Hagnell
Nicholas Winberg

Styrelsen 2010-2011
Förbundsordförande:
Henrik Sundqvist
Ledamöter:
Julia Kankkonen (vice ordförande)
Nicholas Winberg (ekonomiansvarig)
Jenny Nilsson
Florian Tirnovan
Robert Näsman
Jerry Harrysson

Styrelsen 2009-2010
Förbundsordförande:
Henrik Sundqvist
Ledamöter:
Kristoffer Carlsson (vice ordförande)
Johanna Treffenberg (ekonomiansvarig)
Jenny Nilsson
Jonny Dufvenberg
Jerry Harrysson
Julia Kankkonen

Styrelsen 2008-2010
Förbundsordförande:
Sven-Emil Karmgård
Ledamöter:
Henrik Sundqvist (vice ordförande)
Matilda Bergman (ekonomiansvarig)
Kristofer Carlsson
Diana Björkstrand
Magdalena Kintopf
Petra Örlegård

Styrelsen 2007-2009
Förbundsordförande:
Sven-Emil Karmgård
Ledamöter:
Henrik Sundqvist (vice ordförande)
Matilda Bergman (ekonomiansvarig)
Kristofer Carlsson
Jenny Ingvarsson
Magdalena Kintopf
Petra Örlegård

Styrelsen 2004-2008
Förbundsordförande:
Mona Riis
Ledamöter:
Henrik Sundqvist
Kenny Åkesson
Sven-Emil Karmgård
Jenny Ingvarsson
Magdalena Kintopf
Maria Farkas

Styrelsen 2004-2006
Förbundsordförande:
Joakim Hagelin-Adeby (t.o.m 23 april 2005)
Mona Riis (fr.o.m. 23 april 2005)
Ledamöter:
Mona Riis, (vice ordförande t.o.m. 23 april 2005)
Sven-Emil Karmgård (vice ordförande fr.o.m. 23 april 2005)
Henrik Sundqvist, (kassaförvaltare)
Nadia Saleh, (t.o.m. 23 april 2005)
Kenneth Åkesson
Carina Högberg
Jenny Ingvarsson (fr.o.m. 23 april 2005)
Magdalena Kintopf (fr.o.m. 23 april 2005)

Styrelsen 2002-2004
Förbundsordförande:
Joakim Hagelin-Adeby
Ledamöter:
Therese Rollven, (vice ordförande)
Henrik Sundqvist, (kassaförvaltare)
Anita Åkesson, (vice sekreterare)
Tomas Lagergren
Josephine Willing
Maja Toft (t.o.m 26 april, 2003)
Nadia Saleh (fr.o.m 26 april, 2003)

Styrelsen 2000-2002
Förbundsordförande:
Addiswa Stenström (t.o.m 13 jan, 2002)
Maja Toft (ordförande fr.o.m 14 jan, 2002)
Ledamöter:
Maja Toft, (vice ordförande, tom 13 jan, 2002)
Joakim Hagelin-Adeby, (kassaförvaltare, (fr.o.m 2 okt, 2000)
(vice vice ordförande (fr.o.m 13 jan, 2002)
Ulf Nilson
Johan Hedrén (fr.o.m 5 maj, 2001)
Marie Lander (fr.o.m 5 maj, 2001)
Therese Rollvén (fr.o.m 5 maj, 2001)
Ola Lundström, (kassaförvaltare, t.o.m 2 okt, 2000)
Johanna Karmgård, (vice ordförande, t.o.m 16 nov, 2000)
Maja Kvist (t.o.m. 5 maj 2001)

Styrelsen 1999-2000
Förbundsordförande:
Addiswa Stenström
Ledamöter:
Jonas Brännvall, (vice ordförande)
Tine Eklund
Ola Lundström
Theresa Rönnholm
Joakim Hagelin-Adeby (suppleant)
Johanna Karmgård (suppleant)

Styrelsen 1998-1999
Förbundsordförande:
Katarina Stenman
Ledamöter:
Addiswa Stenström, (vice ordförande)
Tine Eklund
Jonas Brännvall
Joakim Hagelin-Adeby
Jonas Bodenäs (suppleant)
Maja Kvist (suppleant)

Styrelsen 1997-1998
Förbundsordförande:
Katarina Stenman
Ledamöter:
Olle Jönsson, (vice ordförande)
Mirja Larsson
Anders Lundberg
Addiswa Stenström
Jonas Brännvall (suppleant)
Matilda Lönn (suppleant)

Styrelsen 1995-1997
Ordförande:
Pontus Degsell
Ledamöter:
Anders Lundberg (vice ordförande)
Katarina Stenman
Olle Jönson
Carina Andersson
Mikael Andersson (suppleant)
Patrick Forss (suppleant)

Styrelsen 1994-1995
Ordförande:
Pontus Degsell
Ledamöter:
Anders Lundberg (vice ordförande)
Katarina Stenman
Olle Jönson
Carina Andersson
Bent Selvaag (suppleant)
Charlotte Ehnbom (suppleant)

Styrelsen 1993-1994
Ordförande:
Pontus Degsell
Ledamöter:
Anders Lundberg (vice ordförande)
Johan Selin
Simone Uhlig
Bent Selvaag
Lisa Wårdh (suppleant)
Patrik Axelsson (suppleant)

Styrelsen 1992-1993
Ordförande:
Lars Larsson
Ledamöter:
Pontus Degsell (vice ordförande)
Ingela Malmberg
Kristina Norell
Morgan Nilsson
Johan Selin (suppleant)
Lena Ryden (suppleant)

Styrelsen 1991-1992
Ordförande:
Lars Larsson
Ledamöter:
Anna Lena Hagnell (vice ordförande)
Ingela Malmberg
Kristina Norell
Pontus Degsell
Morgan Nilsson (suppleant)
Daniella Josberg (suppleant)

Styrelsen 1990-1991
Ordförande:
Lars Larsson
Ledamöter:
Anna Lena Hagnell (vice ordförande)
Maria Svensson
Ingela Malmberg
Kristina Norell
Pontus Degsell (suppleant)
Maria Sundholm (suppleant)

Styrelsen 1989-1990
Ordförande:
Lena Sundström
Ledamöter:
Lars Larsson (vice ordförande)
Peter Nilsson
Maria Johansson
Cathriné Björkstrand
Anna Lena Hagnell (suppleant)
Ingela Malmberg (suppleant)

Styrelsen 1988-1989
Ordförande:
Lena Sundström
Ledamöter:
Peter Nilsson (vice ordförande)
Lars Larsson
Claes-Göran Svensson
Nina Risberg
Maria Johansson (suppleant)
Anette Örlegård (suppleant)

Styrelsen 1987-1988
Ordförande:
Lena Sundström
Ledamöter:
Peter Nilsson (vice ordförande)
Anne-Maj Magnström
Göran Alfredsson
Lars Larsson
Helena Olsson (suppleant)
Irené Glovestam (suppleant)

Styrelsen 1986-1987
Ordförande:
Ragnar Veer
Ledamöter:
Lena Sundström (vice ordförande)
Åsa Sjöberg
Peter Nilsson
Göran Alfredsson
Helena Olsson (suppleant)
Anne-Maj Magnström (suppleant)

Styrelsen 1985-1986
Ordförande:
Thomas Spogardh
Ledamöter:
Ragnar Veer (vice ordförande)
Per-Thomas Örlegård
Lena Sundström
Åsa Sjöberg
Peter Nilsson (suppleant)
Anette Ekberg (suppleant)

Styrelsen 1984-1985
Ordförande:
Eva Norberg
Ledamöter:
Per-Thomas Örlegård (vice ordförande)
Jan Bergström
Ragnar Veer
Thomas Björkstrand
Lena Sundström (suppleant)
Thomas Spogardh (suppleant)

Styrelsen 1983-1984
Ordförande:
Eva Norberg
Ledamöter:
Mikael Lundqvist (vice ordförande)
Jan Bergström
Åsa Gustafsson
Per-Thomas Örlegård
Eva Gunnarsson (suppleant)
Urban Mesch (suppleant)

Styrelsen 1982-1983
Ordförande:
Stig Kjellberg
Ledamöter:
Mikael Lundqvist (vice ordförande)
Eva Norberg
Göran Alfredsson
Christine Gustafsson
Karl-Jonas Hultén (suppleant)
Urban Mesch (suppleant)

Styrelsen 1981-1982
Ordförande:
Stig Kjellberg
Ledamöter:
Kerstin Olsson (vice ordförande)
Eva Norberg
Johnny Slotts
Jianu Iancu (Till 1982-01-31)
Karin Westin (Från 1982-02-01)
Eva Sköld (suppleant)

Styrelsen 1980-1981
Ordförande:
Stig Kjellberg
Ledamöter:
Johnny Slotts (vice ordförande)
Rolf Lind
Kerstin Olsson
Jan Modig
Eva Norberg (suppleant)
Elisabeth Thilén (suppleant)

Styrelsen 1979-1980
Ordförande:
Stig Kjellberg
Ledamöter:
Johnny Slotts (vice ordförande)
Rolf Lind
Kerstin Olsson
Jan Modig
Bertil Hjalmers (suppleant)
Elisabeth Thilén (suppleant)

Styrelsen 1979-1980 2a halvåret
Ordförande:
Stig Kjellberg
Ledamöter:
Britt Axberg (vice ordförande)
Rolf Lind
Kerstin Olsson
Johnny Slotts
Bertil Hjalmers (suppleant)
Per-Thomas Örlegård (suppleant)

Styrelsen 1977-1978
Ordförande:
Anders Andersson
Ledamöter:
Bertil Hjalmers (vice ordförande)
Britt Axberg
Johnny Slotts
Hans-Erik Persson (1977-10-15 till 1978-05-20)
Hans Smedberg (Från 1978-05-20)
Håkan Collin (suppleant)

Interimstyrelsen 1976 (då Sveriges Dövas Ungdomsförbund (åter)bildades som Sveriges Dövas Ungdomsråd) 
Anders Andersson
Bertil Hjalmers
Håkan Collin

Styrelsen 1974-1975
Ordförande:
Bengt-Olof Nilsson

Sveriges Dövas Ungdomsförbund blev vilande år 1974-1975

Styrelsen 1973-1974
Ordförande:
Anders Sundström
Ledamöter:
Thyra Lindström (vice ordförande)
Göran Johansson
Sven Holmberg
Leif Höglund
Olavi Timonen (suppleant)
Stefan Johansson (suppleant)

Styrelsen 1972-1973
Ordförande:
Anders Sundström
Ledamöter:
Thyra Lindström (vice ordförande)
Leif Sandberg
Karl-Erik Husberg
Börje Bergström
Göran Johansson
Maj Daver (suppleant)
Elsie Andersson (suppleant)

Styrelsen 1971-1972
Ordförande:
Hans Smedberg
Ledamöter:
Börje Bergström (vice ordförande)
Leif Sandberg
Tage Karlsson
Anders Sundström
Nils Molin
Anders Sundström (suppleant)
Vineta Lyxell (suppleant)

Styrelsen 1970-1971
Ordförande:
Börje Bergström
Ledamöter:
Hans Smedberg (vice ordförande)
Leif Sandberg
Karin Nylander
Tage Karlsson
Anders Sundström (suppleant)
Robin Holmstedt (suppleant)

Styrelsen 1969-1970
Ordförande:
Börje Bergström
Ledamöter:
Leif Sandberg (vice ordförande)
Karin Nylander
Anders Sundström
Uldis Ozolins
Tage Karlsson (suppleant)
Sivert Engdahl (suppleant)

Styrelsen 1968-1969
Ordförande:
Lars Kruth
Ledamöter:
Lars-Åke Wikström (vice ordförande)
Karin Nylander
Torvald Erlandsson
Anders Sundström
Uldis Ozolins
Arne Lundqvist
Christer Olsson (suppleant)
Nils Molin (suppleant)

Styrelsen 1967-1968
Ordförande:
Uldis Ozolins
Ledamöter:
Lars-Åke Wikström (vice ordförande)
Karin Nylander
Tord Lind
Torvald Erlandsson
Anders Sundström
Christer Olsson (suppleant)
Johnny Danielsson (suppleant)

Styrelsen 1966-1967 – Första förbundsstyrelsen efter första förbundsstämman 8 oktober 1966
Ordförande:
Uldis Ozolins
Ledamöter:
Anders Sundström (vice ordförande)
Karin Nylander
Tord Lind
Torvald Erlandsson
Göran Persson
Sivert Engdahl (suppleant)
Birgitta Dalsmark (suppleant)

1966 – Interimsstyrelsen
Ordförande:
Uldis Ozolins
Ledamöter:
Anders Sundström
Johnny Danielsson
Birgitta Dalsmark (suppelant)
Rigmor Lindström (suppelant)