SDUF bildades 23 april 1966 och fyllde hela 50 år år 2016! Det uppmärksammade vi på flera sätt.

 

Västanviks folkhögskola 2
Västanviks folkhögskola, där Ungdomsklubbskonferens 2016 hölls

Vår verksamhet
SDUF uppmärksammade hela året genom att bl. a. ha Ungdomsklubbskonferens 2016 i samma stad och datum (23 april i Leksand) som SDUF bildades. Äldre personer som varit aktiva i SDUF (eller SDU som det då hette) bjöds in. Sen hade vi vår förbundsstämma 2016 i samma stad och datum som första förbundsstämman 8 oktober 1966 i Stockholm. På våra sommarläger uppmärksammade vi att SDUF fyller år, genom att berätta om SDUF och få besök av SDUF-styrelsen.

 

 

50 år

En fest för SDUF den 8 oktober 2016 i Stockholm
Mer information finns här!

 

Första styrelsen 1966
Första förbundsstyrelsen år 1966

Juibleumsboken
SDUF ska tillsammans med Charlotte Gustavsson och Urban Mesch skapa en viktig historisk dokumentation: en jubileumsbok. Boken kommer vara en översikt över SDUF:s 50-åriga historia – med dokumentation om bland annat:
– förbundsstämmor
– gamla styrelser
– svenska och utländska läger
– betydelsefulla möten/händelser/minnen

Boken börjar säljas vid årsskiftet 2016/2017, närmare bestämt 8 december 2016 (med förhandsbeställning från Dövas Dag 16-18 sept 2016!). Mer information finns här.

 

DT-239x300

F.d. ordförande skriver i UNG sidor i Dövas tidning
Dövas tidning gav ut 6 nummer år 2016, och vi lät flera olika f.d. ordförande för SDUF skriva egen krönika eller hälsning till alla i varje nummer. UNG Sidor (eller det nya namnet: Unga Dövas Zon) finns att läsa här (länk)

50 medaljer
SDUF avslutade jubileumsåret med att dela ut 50 medaljer till 50 personer som betytt mycket för SDUF under de 50 åren. Mer information finns här (länk)