Mallar & Dokument

Mallar och dokument

Här läggs det upp ungdomsklubbarnas viktiga dokument, t ex verksamhetsberättelser, stadgar, årskalendrar etc, med två främsta syften: att ha kvar allt material även om en ungdomsklubb byter styrelse och saknar kontor samt att ungdomsklubbarna kan se och ta inspiration av varandras handlingar till hur de skriver sina egna. Det kan även läggas upp årsmöteshandlingar inför ett årsmöte här.

Introduktionspaket för nya ungdomsklubbsstyrelser

Är du ny i styrelsen för en ungdomsklubb eller vill dubbelkolla vad som gäller för en SDUF-ansluten ungdomsklubb? SDUF har gjort ett introduktionspaket, där vi sammanfattar det viktigaste för dig att känna till om SDUF och ungdomsklubbar.

TIPS! Här finns fler tips och råd om att bilda eller driva en ungdomsklubb, både på text och teckenspråk (länk)

Mallar

Mall: Dagordning

Mall: Mötesprotokoll

Mall: Verksamhetsberättelse

Mall: Verksamhetsplan

Mall: Budgetplan

Mall: Arvodeblankett och kvitto-utlägg

Mall: Förklaringar och hur en motion ser ut

Mall: Fondansökningsbrev från SDUF


Mall: Förteckning över läger


Mall: Förteckning över fonder


Mall: Kostnadsplan (budget) för en aktivitetMall: Medgivande av PUL (bilder och filmer)


Dokument

Hur fungerar det att starta upp och/eller driva en ungdomsklubb (LÄNK)

2023-10-01

Hur fungerar det att starta upp och/eller driva en ungdomsklubb (PDF)

2013-08-01

Normalstadgar

2018-12-01

Blankett för ungdomsklubbsförteckning 2018

2019-02-01

Förslag på fondansökan från SDUR

2016-01-01

Förslag på Radiohjälpen-ansökan från SDUR

2016-01-01

LSU:s stöd till lokala föreningar – hur man kan söka bidrag till t ex lokalhyra eller lön (PDF)

2016-01-01

LSU:s stöd till lokala föreningar – hur man kan söka bidrag till t ex lokalhyra eller lön (DOCX)

2016-01-01

Information om SDUF:s bonussystem

2017-12-01

Ansökningsblankett Gum Anders verksamhetsfond

2016-01-01

Information om hur man söker bidrag från Gum Anders verksamhetsfond

2019-02-01

Information att söka bidrag för Ungas Dövas Dag

2019-02-01

SDUF:s alkohol och narkotikapolicy

2013-09-01

Hur en ungdomsklubb kan stå värd för ett SDUF-styrelsemöte

2018-01-08

Kort guide till SDUF:s och ungdomsklubbarnas medlemssystem

2018-12-08

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

    Besökadress och postadress
    Sveriges Dövas Ungdomsförbund
    Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
    Mail: kansli@nullsduf.se

    ”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”