Tillgänglighet

För unga teckenspråkiga handlar det inte om fysiskt tillgänglighet till lokaler utan snarare tillgänglighet till kommunikation och information i samhället. En stor del av informationen är ljudbaserad och det innebär att hörselskadade och döva går miste om informationen i samhället. Det kan gälla allt från tv-program som inte textas, trafikupplysningar via högtalare till att inte få teckenspråkstolkar till sin utbildning. För att få full tillgänglighet måste politikerna ta sitt ansvar och undanröja de hinder som finns för hörselskadade och döva.

[columns count=’2′]
[column_item]Torsdagsaktionen[/column_item]
[column_item]SDUF var med i Torsdagsaktionen (nu ändrat till Tisdagsaktionen) som kämpar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Du kan läsa mer om Torsdagsaktionen på denna hemsida.[/column_item]
[/columns]

Det finns flera myndigheter och organisationer som arbetar för ökad tillgänglighet och du kan läsa mer om detta under följande länkar.