Videoklipp

SDUF rapport – EUDY GA 2018

Nora, vår ledamot, var i Rumänien för EUDY:s General Assembly (årsmöte) från 12-15 juli. Här är en sammanfattning från Nora om helgen!

Pressmeddelande 2018-06-29 – Inkludera vår kompetens!

Pressmeddelande 2018-06-29 Inkludera vår kompetens! Sveriges Dövas Ungdomsförbund organiserar ca 900 medlemmar i hela Sverige och arbetar för att döva och hörselskadade barn och ungdomar ska få samma möjligheter som alla andra ute i samhället – god utbildning, samhällsinsatser på sina egna villkor och ingång till arbetsmarknaden. SDUF bedriver för närvarande två projekt: Arvsfondsprojektet Barn-…
Läs mer

Förtydligande om var SDUF står i frågan om teckenspråksmiljön och hörseltekniska hjälpmedel i lägerverksamheten

SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund vill förtydliga var SDUF står i frågan om teckenspråksmiljön och hörseltekniska hjälpmedel i vår verksamhet, bland annat lägerverksamheten. Sveriges Dövas Ungdomsförbund har och kommer under alla omständigheter att sträva efter döva och hörselskadade barns och ungdomars rätt till teckenspråk och delaktighet på samma villkor som alla andra i samhället. Det innebär…
Läs mer

God jul och gott nytt år!

Klicka på länken för att se årets sista nyhetsbrev och en julhälsning från ordförande Mia. Film 2014-12-19 kl. 14.53 #2 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR önskar styrelsen och kansliet