Nästa ungdomsklubbskonferens blir av i våren 2018. Mer information kommer här! 

 


Ungdomsklubbskonferensen 21-23 april 2017 i Jönköping med temat #Tillsammansärvistarka!
.

Om ungdomsklubbskonferenser

Varje år samlas representanter från SDUF:s ungdomsklubbar till konferens. Under ungdomsklubbskonferensen tas ämnen upp som berör ungdomsklubbarna och man får chans att ge och ta emot tips från varandra som kan utveckla ens egen ungdomsklubb. Helgen är dessutom ett tillfälle till socialt umgänge och träffa andra från hela Sverige.

Varje ungdomsklubb kan skicka 2 ombud och du anmäler ditt intresse via din lokala ungdomsklubb. Här på den här sidan lägger vi upp information om kommande ungdomsklubbskonferenser och även sammanfattningar från gamla ungdomsklubbskonferenser.

 

Ungdomsklubbskonferenser som har varit

 

IMG_0063

Gruppbild från Ungdomsklubbskonferens 2016 i Leksand

2016 blev ungdomsklubbskonferensen med temat ”Medieträning” av i Västanviks folkhögskola i Leksand. Där SDUF bildades för exakt 50 år sen – den 23 april 1966! Det firade vi såklart med tårta, historieberättande av Ingvar Edwall och Anders Sundström tillsammans med Charlotte Gustavsson och Urban Mesch med bildspel.
Under helgen, den 22-24 april 2016, diskuterade man mycket om medieträning och intressepolitiskt arbete. Dvs hur kan man skriva ett öppet brev? Hur gör man sitt lokala intressepolitiska arbete synligt? Hur gör man om det blir konflikter i ungdomsklubben? Vi hade en föreläsare, Mona Riis, intressepolitisk sekreterare på Stockholms Dövas Förening och dessutom f.d. SDUF-ordförande, som gav en mycket uppskattad föreläsning.

 

ukk GRUPPBILD

Deltagare som var med på ungdomsklubbskonferensen 2015 i Vänersborg

2015 samlades man i Vänersborg. Den här gången var dessutom sista gången SDUF håller ungdomsklubbskonferens på hösten, från och med 2016 hålls det på våren. Årets tema blev ”Civil olydnad” och inbjudna föreläsare var Tobias Holmberg, f.d. ordförande för Unga Rörelsehindrade, och Thomas ”Tomato” Lichy, en döv aktivist från England. Båda har utfört många civil olydnad-aktioner och hade mycket erfarenhet. De berättade om vad civil olydnad är, hur man ska gå tillväga och vad man ska tänka på. Deltagarna blev mycket inspirerade och det var många diskussioner om hur döva i Sverige kan använda civil olydnad-metoder till vad.

 

2014 samlades man i Malmö. Temat för helgen var mångfald och normer, inbjudna att tala var Mimount Tebibel som är projektledare för SDF:s projekt ”Tredubbelt utsatt” och Patrik Nordell. Deltagarna pratade bland annat om genus, normer, Ungdomsklubbslyftet och SDUF:s framtid.

 

 

uk 2013
Ungdomsklubbskonferens 2013 i Björkö

 

UKK 2012
Gruppbild från ungdomsklubbskonferensen 2012 i Örebro.