Intressepolitik

När vi på SDUF arbetar intressepolitiskt innebär det att vi arbetar för att stärka teckenspråkiga döva och hörselskadade barn och ungdomars rättigheter i samhället. Med stöd av vår vision och vårt intressepolitiska program kan vi på SDUF lättare arbeta för att barnen och ungdomarna ska få växa upp i samhället på lika villkor som alla andra. Vi samarbetar ofta med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) i många gemensamma intressepolitiska frågor som berör teckenspråkiga döva och hörselskadade.

Det finns många olika sätt att arbeta med intressepolitik. Det kan vara att väcka opinion genom att skriva insändare, gå på möten, träffa politiker, skriva remissvar, medverka vid utställningar och att informera allmänheten. Det är viktigt att få ut information till samhället om teckenspråkiga döva och hörselskadade barn och ungdomar för att stärka deras rättigheter och öka tillgängligheten.

I filarkivet under menyn ”Media” kan ni ladda ner våra remissvar bland annat.