Barn och Ungdomsjour på Teckenspråk
SDUF fick beviljat från Arvfonden att juni 2017 starta upp detta projekt. Projektet är treårigt.

 

 

viskamed

Vi ska med – ett arbetsmarknadsprojekt
SDUF, UH och DBU har i slutet av 2015 tillsammans startat ett projekt: ”Vi ska med” (avslutas nov 2018).

“Vi ska med” är ett treårigt arbetsmarknadsprojekt finansierat av Allmänna Arvsfonden, projektet har som mål att öka förutsättningarna för unga döva, hörselskadade och unga som har dövblindhet på arbetsmarknaden. För att nå målet kommer projektet att arbeta med flera olika saker, dels att öka kunskapen om sina rättigheter hos målgruppen genom workshops, möten och utbildningar, dels att sprida information om de lagar och regler som finns och bedriva påverkansarbete i arbetsrättsfrågor för våra målgrupper.

 

 

volontär

Internationellt volontärsprogram
SDUF har ett volontärprogram tillsammans med DDF (Dalarnas Dövas Förening) och Västanviks folkhögskola, där man erbjuder en kurs med 3 månaders praktik utomlands. Läs mer här!

 

AVSLUTADE PROJEKT

 

Skärmavbild 2014-09-24 kl. 12.43.32

 

 

Ungdomsklubbslyftet
SDUF:s miniprojekt med 70 000 kr från egen kassa samt med stöd med 100 000 kr från vårt moderförbund Sveriges Dövas Riksförbund. Syftet med projektet är att få en närmare relation till ungdomsklubbarna samt stabilisera de befintliga klubbarna. Satsningen pågick under 2014-2016 och finns nu inkluderat i SDUF:s fortsatta verksamhet och verksamhetsplan med många verktyg och förbättringar från projektet.

 

 

dovstudier

Dövstudier
I februari 2013 startade SDR tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund projektet ”Dövstudier för alla” med finansiering av Arvsfonden. Projektet avslutades januari 2015, men finns i permanent i form av Dövstudier i Västanviks folkhögskola. Läs mer om kursen här! 

http://sdr.org/vara-fragor/projekt-dovstudier-for-alla

 DÖVSTUDIER JEOPARDY
Testa dina kunskaper i Dövstudier – spela frågesport här! (nedladdningsbar fil)
Hur du använder frågesporten – Lathund till frågesporten

.

.
EnStarktRost

En stärkt röst
Projektet En stärkt röst beviljades medel från Arvsfonden i maj 2011 och syftar till att på sikt öka unga personer med funktionsnedsättningars inflytande i samhället.
Detta treåriga projekt samlar åtta av de största ungdomsförbunden för personer med funktionsnedsättning: Unga Rörelsehindrade, Svenska Celiakiungdomsförbundet, Unga Reumatiker, Unga Allergiker, Unga Hörselskadade, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Ungdom för Social Hälsa och Unga Synskadade.

http://enstarktrost.se/

 

 

TGT

Tillgänglighet genom teckenspråk
Här kan Du bekanta dig med artiklarna i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och lagtexten i Språklagen.

Filmer är hämtade ur verkligheten. Därefter följer beskrivningar på om man brutit mot konventionens eller språklagens skrivningar, och vilka lösningar som finns för att undanröja hindren. Tips och stöd till att göra anmälan eller överklagan kan Du även få här.

Sidan ses som ett verktyg för Dig, dina anhöriga och andra som vill ha ökad kunskap om FN-konventionen och språklagen. Din dövförening kan med stöd av verktygen driva intressepolitiska frågor och aktiviteter på kommun-, landstings- och regionnivå.

http://tgt.sdr.org