Projekt

PÅGÅENDE PROJEKT


Barn och Ungdomsjour på Teckenspråk
Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk (BOUJT) är ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden och ägs av Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). Syftet är att starta en webbaserad teckenspråkig barn- och ungdomsjour dit barn och unga kan vända sig efter skoltid om de bland annat är i behov av samtal eller stöd. Vi vill även göra döva och hörselskadade barn medvetna om vilka rättigheter de har samt föra ett lobbyarbete med målet att förbättra livsvillkoren för döva/hörselskadade barn och ungdomar. Projektet startade sommaren 2017. Vårt mål är att under våren 2018 öppna upp webbjouren och erbjuda stödsamtal med volontärer, men du som är i behov av stöd kan redan nu ta kontakt med oss. Vill du prata om vänskap, kärlek, sex, känslor, sorg, ilska eller om något som känns jobbigt? Oavsett vad är du alltid välkommen att kontakta oss! Det kan du göra genom att mejla eller ringa oss på Skype. 

Kontaktuppgifter:
Vill du prata med någon?  Mejla till fraga@nullboujt.se
Ring till oss på info@nullboujt.se (Skype)
Frågor om projektet – info@nullboujt.se 

.

.

.

AVSLUTADE PROJEKT

viskamed

VI SKA MED – ett arbetsmarknadsprojekt
SDUF, UH och DBU hade i slutet av 2015 till årsskiftet 2018-2019 ett gemensamt arbetsmarknadsprojekt ”VI SKA MED”.

“VI SKA MED” var ett treårigt arbetsmarknadsprojekt finansierat av Allmänna Arvsfonden, projektet hade som mål att öka förutsättningarna för unga döva, hörselskadade och unga som har dövblindhet på arbetsmarknaden. För att nå målet arbetade projektet med flera olika saker, dels att öka kunskapen om sina rättigheter hos målgruppen genom workshops, möten och utbildningar, dels att sprida information om de lagar och regler som finns och bedriva påverkansarbete i arbetsrättsfrågor för våra målgrupper. Projektet avslutades med ett seminarium där en rapport gavs ut, vilket återfinns i deras hemsida här nedan.

webbsida: http://www.viskamed.se

.

.

.

volontär

Internationellt volontärsprogram
SDUF hade ett volontärprogram tillsammans med DDF (Dalarnas Dövas Förening) och Västanviks folkhögskola, där man erbjuder en kurs med 3 månaders praktik utomlands. Läs mer här!

.

.

.

.

Skärmavbild 2014-09-24 kl. 12.43.32

Ungdomsklubbslyftet
SDUF:s miniprojekt med 70 000 kr från egen kassa samt med stöd med 100 000 kr från vårt moderförbund Sveriges Dövas Riksförbund. Syftet med projektet är att få en närmare relation till ungdomsklubbarna samt stabilisera de befintliga klubbarna. Satsningen pågick under 2014-2016 och finns nu inkluderat i SDUF:s fortsatta verksamhet och verksamhetsplan med många verktyg och förbättringar från projektet.

.

.

.

dovstudier

Dövstudier
Februari 2013 startade SDR tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund projektet ”Dövstudier för alla” med finansiering av Arvsfonden. Projektet avslutades januari 2015, men finns i permanent i form av Dövstudier i Västanviks folkhögskola. Läs mer om kursen här! 

http://sdr.org/vara-fragor/projekt-dovstudier-for-alla

 DÖVSTUDIER JEOPARDY
Testa dina kunskaper i Dövstudier – spela frågesport här! (nedladdningsbar fil)
Hur du använder frågesporten – Lathund till frågesporten

.

.

.

.

.
EnStarktRost[/column_item]

En stärkt röst
Projektet En stärkt röst beviljades medel från Arvsfonden i maj 2011 och syftar till att på sikt öka unga personer med funktionsnedsättningars inflytande i samhället.
Detta treåriga projekt samlar åtta av de största ungdomsförbunden för personer med funktionsnedsättning: Unga Rörelsehindrade, Svenska Celiakiungdomsförbundet, Unga Reumatiker, Unga Allergiker, Unga Hörselskadade, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Ungdom för Social Hälsa och Unga Synskadade.

http://enstarktrost.se/

.

.

.

TGT

Tillgänglighet genom teckenspråk
Här kan Du bekanta dig med artiklarna i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och lagtexten i Språklagen.

Filmer är hämtade ur verkligheten. Därefter följer beskrivningar på om man brutit mot konventionens eller språklagens skrivningar, och vilka lösningar som finns för att undanröja hindren. Tips och stöd till att göra anmälan eller överklagan kan Du även få här.

Sidan ses som ett verktyg för Dig, dina anhöriga och andra som vill ha ökad kunskap om FN-konventionen och språklagen. Din dövförening kan med stöd av verktygen driva intressepolitiska frågor och aktiviteter på kommun-, landstings- och regionnivå.

http://tgt.sdr.org