Bli engagerad

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en organisation för teckenspråkiga döva och hörselskadade barn och ungdomar.

SDUF arbetar för att dessa ungdomar ska få vara delaktig i samhället på lika villkor. Det förutsätter aktivt påverkansarbete där SDUF når ut till allmänheten och myndigheter/politiker för att skapa ett tillgängligare samhälle för unga med hörselskada eller dövhet.

SDUF arrangerar också sociala aktiviteter såsom läger, språkresor och temadagar för barn och ungdomar på deras språk – det svenska teckenspråket.Bli medlem i SDU!

Här får du tips och råd hur du kan bilda en lokal ungdomsklubb där du bor. Eftersom SDUF arbetar på riksnivå är varje lokal ungdomsklubb är jätteviktig.

Varför? Jo, det är just ungdomsklubbarna som har närmast kontakt med medlemmarna. Ungdomsklubbarna ger medlemmarna möjlighet att påverka på SDUF:s förbundsstämma, delta på roliga aktiviteter på hemmaplan och kanske möjlighet att påverka politikerna där ni bor.

SDUF:s förhoppning är att du ska få stöd och hjälp av denna information när du öppnar en ny eller återskapar en ungdomsklubb.