Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna inom SDUF har till syfte att underlätta styrelsens arbete och få en bredd på medbestämmandet i verksamheten. En arbetsgrupp kan vara permanent eller tillfällig, beroende på vilket fokus gruppen har. 
 

SDUF har följande arbetsgrupper

 
Valberedningen
Mer information här
 
NUL 2020 i Sverige
Joel Modig (sammankallande)
Mark Berry
Nikolaj Kirkegaard (Lägergruppen)
Fannie Borgman (SDUF-styrelsen)
Sofia Nilsson (kansli)
mail: nul@nullsduf.se
 
Fritidsgårdar för döva och hörselskadade 
Jamila Ouahid (DUKiS)
Desirée Kalm (Fritte)
Rebecca Jonsson (Hörnet)
Karin Halldin (TUGGJ8)
Sofia Nilsson (SDUF-kansli)
mail: kansli@nullsduf.se
 
Ungdomsklubbsarbetsgruppen
Fannie Borgman
Abdi Mohamed
Sofia Nilsson (SDUF-kansli)
mail: sofia@nullsduf.se 
 
Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk-projektets styrgrupp
Sofia Nilsson
Johanna Söderström
Tahir Mohammed
Jamila Ouahid
Juni Sowell (SDUF-styrelsen)
samt alla anställda i BOUJT
mail: asa@nullboujt.se (till projektledaren)