Engagera dig!

Engagera dig! – en inspirationskurs på Västanviks folkhögskola

Förra gången blev en succé! Vi kör nu en ny grupp 2020 i samarbete med Västanviks folkhögskola, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Svenska Dövidrottsförbundet (SDI).

 

Kursdatum:
6-9 februari 2020 (torsdagskväll till söndag lunch)

Kursinnehåll:
Kursen ger dig inspiration, nya kunskaper och verktyg för att kunna engagera dig i dövrörelsen på olika sätt. Du får olika perspektiv om hur dövrörelsen har arbetat och var dövrörelsen är på väg och hur man hittar ideella krafter och eldssjälar. Du får lära dig, diskutera och ha praktiska övningar kring dessa frågor som du sedan har nytta av i ditt fortsatta engagemang.

Under kursen kommer vi att ta upp bland annat: Ledarskap, Genusperspektiv och Förebilder/eldsjälar.

Kurskostnad:
500 kr (SDUF-medlemspris!) och då ingår ALLT hela helgen torsdag till söndag! Resor till/från Leksand, måltider, boende i dubbelrum, själva kursen och socialt samkväm.

Medlemskap i SDUF:
För att delta i den här kursen med medlemspris ska du vara medlem i din ungdomsklubb (och SDUF). Är du osäker på om du är medlem? Kontakta verksamhetsansvariga Sofia Nilsson på sofia@nullsduf.se!

Resor:
Varje deltagare bokar sina resor själva på det billigaste sättet och skickar sen kvitton till SDUF, som betalar åter till dig efter genomförd kurs.

Anmälan:
Vi förutsätter att du har goda färdigheter i teckenspråk, då alla lektioner sker på svenskt teckenspråk. 

SDUF erbjuder en deltagare från varje ungdomsklubb en garanterad plats på kursen. Om en ungdomsklubb inte skickar någon, kan andra ungdomsklubbar skicka fler deltagare. Alla som är intresserade får anmäla sig till sin lokala ungdomsklubb, som skickar in anmälan samt en lista med reserver. Vill du anmäla dig direkt till SDUF utan ungdomsklubb går det bra, men vi prioriterar ungdomsklubbar i första hand. 

Din anmälan ska innehålla: 
För vilken ungdomsklubb:
Förnamn och efternamn:
Personnummer:
Adress:
Postadress:
Mobil:
E-mail:
Önskas boende på Västanvik?: JA eller NEJ
Varför du vill delta på kursen (skriftligt eller video): 

Sista anmälningsdag:
19 december 2019

Vill du också göra något för dövrörelsen? Välkommen med din anmälan!