Kalender

Kalender för SDUF:s anslutna ungdomsklubbar med alla viktiga datum

för SDUF:s kalendarium – klick här)


December 2018-januari 2019 – SDUF:s bonussystemsutdelning till ungdomsklubbarna för år 2018
Januari – Utdelning av SDUF:s fond (Gum Anders verksamhetsfond) till ungdomsklubbar
18-20 januari: Förbundsstyrelsemöte i Stockholm
4 mars: UF Viljan (Ungdomsföreningen Viljan i Vänersborg) har sitt årsmöte i Vänersborg
4 mars: Deadline för anmälan till Ungdomsklubbskonferens 2019
5 mars: ÖDU (Örebro Dövas Ungdomsklubb) har sitt årsmöte i Örebro
15 mars: SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd) har sitt årsmöte i Stockholm
21 mars: KUL (Kungsängsliljan i Uppsala) har sitt årsmöte i Uppsala
31 mars – Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in Ungdomsklubbsförteckning 2018
4-5 april: Förbundsstyrelsemöte i Solhem, Björkö
5-7 april: Ungdomsklubbskonferens i Solhem på Björkö, Göteborg
6 april: Deadline för anmälan till Styrelseutbildning 2019
13 april: DDU (Dalarnas Dövas Ungdomsklubb) har sitt årsmöte i Leksand
Vår: SDUF:s övriga anslutna ungdomsklubbar har sina respektive årsmöten
16-19 maj: Styrelseutbildning för ungdomar, i Västanviks folkhögskola, Leksand, ca 15-30 år
12-16 juni: Järvaveckan i Stockholm
8 augusti: – Senast detta datum får ungdomsklubbarna kallelse till SDUF:s förbundsstämma
21 augusti – Deadline för ungdomsklubbar att lämna in motioner till SDUF:s förbundsstämma
23-25 augusti: Förbundsstyrelsemöte i Stockholm
20-22 september: Dövas Dag på Gotland
xx-xx  – deadline för anmälan av ombud till förbundsstämman
8 oktober: Senast detta datum ska SDUF:s förbundsstämmohandlingar vara hos ungdomsklubbarna
31 oktober – Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in redovisning av Gum Anders verksamhetsfond för 2019
31 oktober – Sista dagen för anslutna ungdomsklubbar att söka till SDUF:s Gum Anders verksamhetsfond för 2020
1 november – Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in sin verksamhetsberättelse 2018 med underskrifter, för att få rösträtt vid SDUF:s förbundsstämma
7-8 november: Förbundsstyrelsemöte i Vänersborg
8-10 november: Förbundsstämma i Vänersborg
18-24 november: EDYC – European Youth Deaf Capital i Groningen, Nederländerna
31 oktober: Deadline för ansökan till SDUF:s Ungas Dövas Dag fond för barn- och ungdomsverksamhet i Dövas Dag 2020

2020

December 2019-januari 2020 – SDUF:s bonussystemsutdelning till ungdomsklubbarna för år 2019
Januari: Förbundsstyrelsemöte
Januari – Utdelning av SDUF:s fond (Gum Anders verksamhetsfond) till ungdomsklubbar
Februari: Utdelning av SDUF:s Ungas Dövas Dag-fond till den arrangerande ungdomsklubben
Vår: SDUF:s anslutna ungdomsklubbar har sina respektive årsmöten
Vår: Engagera Dig!-kurs i Västanviks folkhögskola, Leksand, ca 15-30 år
31 mars – Sista dagen för ungdomsklubbar att lämna in Ungdomsklubbsförteckning 2019
April: Förbundsstyrelsemöte
April: Ungdomsklubbskonferens
April/maj: Utbildningshelg för lägerledare
Juni: Järvaveckan i Stockholm
Augusti: Förbundsstyrelsemöte
September: Dövas Dag
November: Förbundsstyrelsemöte
November: Förbundsstämma