Förbundsstyrelsen

2022-2023

Julia Grahn

Ordförande

julia.grahn@nullsduf.se

Leila Svetlov

Vice Ordförande

leila.svetlov@nullsduf.se

Mindie Norrie

Kassör

mindre.norrie@nullsduf.se

Hanna Jönsson

Ledamot

hanna.jonsson@nullsduf.se

Catja Arvidsson

Ledamot

catja.arvidsson@nullsduf.se

Fadi Shoshara

Ledamot

fadi.Shoshara@nullsduf.se

Hanna Petersson

Ledamot

hanna.pettersson@nullsduf.se