Tolklotteri

Järvaveckan -Tolklotteriet fallbeskrivningar (ladda ned som PDF)

Under Järvaveckan 12-16 juni 2019 har SDUF, SDR och BOUJT ett spännande tolklotteri i vårt tält. Testa lyckan i vårt tolkhjul för att se om du får teckenspråkstolk!

Ovanför ser du PDF-fil med samtliga vinster i form av fallbeskrivningar. Samtliga fall är tagna ur vår vardag.