Internationellt

SDUF tror inte på att arbeta ensam utan samarbetar gärna med andra länder för att utbyta erfarenheter och kunskaper. Vi samverkar på såväl nordisk, europisk och internationell nivå med andra ungdomsorganisationer. På nordisk nivå kan du hitta oss i DNUR (Dövas Nordiska Ungdomsråd), på europeisk nivå är vi dessutom aktiva i EUDY (European Union of the Deaf Youth) och slutligen har vi även samarbete på internationell nivå med WFDYS (World Federation of the Deaf Youth Section).

EUDY GA 2011 Madrid

Visste du att från och med år 2006 kan vi skicka iväg våra medlemmar som volontärer i Europa? Vi blev godkända från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, dåvarande Ungdomsstyrelsen) som sändande organisation i European Voluntary Service (EVS). Vår första volontär jobbade på en lokal dövförening och en dövskola i huvudstaden Ljubljana i Slovenien.