Fritidsgårdar

Flera av våra ungdomsklubbar har fritidsgårdar för sina medlemmar.

Nedan hittar ni kontaktuppgifter till dem:

Vänersborgs Teckenspråksförening: tsp.vtf@nullgmail.com 
Ingen hemsida, endast Facebook: https://www.facebook.com/UFviljan

107 medlemmar

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”