VI SKA MED representerar i Almedalen! För första gången i år ska projektet VI SKA MED befinna sig i Almedalen och tala för en bättre arbetsmarknad för unga döva samt »
"Vi, tillsammans med många andra organisationer, har länge väntat på att det ska ske en förbättring av lönebidragen då det nuvarande systemet inte har fungerat på ett tillfredsställande vis. Vi anser »
Vi har lämnat remissvar på Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! "Sveriges Dövas Ungdomsförbund har en tydlig vision om ett samhälle där barn och ungdomar vars dövhet eller »
"Det är upprörande att vi fått vänta flera år på ett nytt förslag där vår samlade expertis ignoreras och där våra önskemål helt förbises. Att inte ta bristerna i systemet på »
SDUF kallar alla ungdomsklubbar till SDUF:s förbundsstämma den 7-9 oktober i Stockholm. Mer information kommer senare, om exakt var och hur man anmäler sina ombud. Varje ungdomsklubb kan »

 

 

SDUF Facebook

Läs senaste UNG Sidor
UNG Sidor


dovstudier

Barnhorselse_banner-270x180