Vi har lämnat remissvar på Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! "Sveriges Dövas Ungdomsförbund har en tydlig vision om ett samhälle där barn och ungdomar vars dövhet eller »
"Det är upprörande att vi fått vänta flera år på ett nytt förslag där vår samlade expertis ignoreras och där våra önskemål helt förbises. Att inte ta bristerna i systemet på »
SDUF kallar alla ungdomsklubbar till SDUF:s förbundsstämma den 7-9 oktober i Stockholm. Mer information kommer senare, om exakt var och hur man anmäler sina ombud. Varje ungdomsklubb kan »
Sveriges Dövas Ungdomsförbund har svarat till Stockholms Dövas Ungdomsråds öppet brev angående ekonomiska situation för år 2015. SDUFs svar på SDURs öppet brev »
SDUF har utsett Alexandra Polivanchuk som ny generalsekreterare och hon börjar 1 juni 2016. Vi är glada över att ha fått Alexandra till förbundskansliet och vi är övertygade att Alexandra kommer »

 

 

SDUF Facebook

Läs senaste UNG Sidor
UNG Sidor


dovstudier

Barnhorselse_banner-270x180