Den 22 maj 2020 genomfördes SDUF extra förbundsstämma. Julia Grahn valdes in genom fyllnadsval. Välkommen till styrelsen Julia! Vi säger tack till Florian Trinovan som var ordförande »
Det är fortfarande tekniska problem med medlemssystemet, och SDR jobbar hårt med att lösa dem alla. Det innebär att man i nuläget fortfarande inte kan bli medlem i SDUF och ungdomsklubb för »
Med anledning av avhopp i SDUF-styrelsen har SDUF-styrelsen kallat till extra förbundsstämma 22 maj för att behandla fråga om fyllnadsval. Den extra förbundsstämman kommer ske på distans på grund av »
Klick här för att läsa Unga Dövas Zon i Dövas Tidning nr 2 2020. Där har ordförande Juni skrivit krönikan "Vem gör det möjligt?". Där finns också information/nyheter om/från BOUJT, coronaviruset »
https://vimeo.com/403758011 3 april, 2020  Valberedningen meddelar idag att Pia Johnsson-Sederholm har på egen begäran valt att avgå som vice ordförande i Sveriges Dövas »

 

 

bli-medlem

kalendarium

SDUF Facebook

Läs senaste Unga Dövas Zon
UNG Sidor