Mallar, dokument, information om fonder 

Klicka på respektive namn för att öppna eller ladda ned filen.

Tips och mallar för att driva en ungdomsklubb
Hur fungerar det att starta upp och/eller driva en ungdomsklubb
 – tips och råd (LÄNK och teckenspråk)
Hur fungerar det att starta upp och/eller driva en ungdomsklubb – tips och råd (PDF-fil, ladda ner)
Ladda ner – Normalstadgar och tillhörande VB:s arbetsordning
Ladda ner – mall på dagordning

Ladda ner – mall på mötesprotokoll

Ladda ner – mall på verksamhetsberättelse
Ladda ner – mall på verksamhetsplan
Ladda ner – mall på budgetplan
Ladda ner – mall på arvodeblankett och kvitto-utlägg, att fylla i elektroniskt. Denna blankett är vad SDUF använder och kan vara bra underlag om du vill skapa en liknande för er ungdomsklubb.
Ladda ner – förklaringar och mall på hur en motion ser ut – Notering! Man kan lämna in motion på teckenspråk också, som video, med samma sorts upplägg/mall.

Verksamhetsredovisning
Verksamhetsredovisningsblankett 2017

Hur man söker fonder till sin verksamhet
Förslag på fondansökan från SDUR
Förslag på Radiohjälpen-ansökan från SDUR
Mall på fondansökningsbrev från SDUF
Mall – förteckning över läger
Mall – förteckning över fonder
Mall på kostnadsplan (budget) för en aktivitet
Lista på vilka fonder det finns – kontakta sofia@nullsduf.se för att få den senaste aktuella listan.
LSU:s stöd till lokala föreningar – hur man kan söka bidrag till t ex lokalhyra eller lön. Ladda ner PDF-fil här eller som Word-fil här (med fungerade länkar inne i filen) 

SDUF:s fonder och bonussystem
Information om SDUF:s bonussystem
Ansökningsblankett Gum Anders verksamhetsfond & Dövas Dags fond – senast 31 okt
Information om hur man söker bidrag från Gum Anders verksamhets fond & Dövas Dags fond
Ansökningsblankett SDUF:s fond för Stadskampen – senast 31 dec
Information att söka bidrag för Stadskampen

Stadskampen
Lathund för att arrangera Stadskampen
Mall på anmälan
Mall på budget
Mall på deltagarbrev

Övrigt
SDUF:s alkohol och narkotikapolicy  – berör ungdomsklubbarna också
Hur en ungdomsklubb kan stå värd för ett SDUF-styrelsemöte 
Mall på medgivande av PUL (bilder och filmer)
Kort guide till hur SDUF:s och ungdomsklubbarnas medlemssystem fungerar