Verksamhet

Lägergruppen

SDUF:s permanenta arbetsgrupp Lägergruppen består av några SDUF-medlemmar och ansvarar för SDUF:s lägerverksamhet varje år.

Vi planerar och arrangerar läger i Sverige och vi har kontakt med nordiska, europeiska och världsorganisationer om internationella läger som svenska barn och ungdomar kan åka till. Vi lägger upp information och marknadsföring, tar emot anmälningar och jobbansökningar samt väljer deltagare och rekryterar ledare.

Förutom det så ansvarar vi också för lägerledarutbildningshelgen som hålls varje vår samt håller alla lägerdokument aktuella. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra alla våra läger utifrån utvärderingarna.

Observera att vi INTE ansvarar för språkresan. SDUF anställer vanligtvis en språkresesamordnare som sköter allt kring språkresan i samråd med verksamhetsansvarige.

Har du tips eller idéer om lägerverksamheten, blir vi glada om du kontaktar oss!

Lägergruppen består av:
Cecilia Björck
Monica Bokz
Andreas Olin

Angelica Rehn

Vakant

Hanna Pettersson (som representant från SDUF-styrelsen)
Jiin Najar (verksamhetsansvarig och adjungerad tjänsteman)

Har du funderingar, tips eller idéer om lägerverksamheten, blir vi glada om du kontaktar oss!
E-mail: lager@nullsduf.se
Skype/videosamtal: boka en tid med oss via e-mail.
(vill du ställa frågor om språkresan, e-maila till kansli@nullsduf.se)

Monika Boksz

Andreas Olin 

Angelica Rehn

Cecilia Björck

Vi informerar alla SDUF:s medlemmar om aktuella läger och deadlines för anmälningar och jobbansökningar, via:

Lägergruppens olika dokument och riktlinjer

Arbetsgrupper – PM (för Lägergruppen)
Tystnadsplikt för alla som jobbar i SDUF:s verksamhet (gäller både för Lägergruppen och för alla lägerledare)
Hur Lägergruppen arbetar och rekryterar ledare och deltagare – riktlinjer
Hur SDUF och Lägergruppen jobbar med teckenspråksmiljön på läger
Krishanteringsplan – för både lägerledare och övrig verksamhet i SDUF
Bilagor & mallar – för lägerledare
Lägerhandbok – för lägerledare

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.