Verksamhet

Ansök om ekonomiskt stöd till läger

Här är några tips för dig som enskild, barn eller ungdom, som vill söka ekonomiskt stöd till SDUF:s läger eller språkresa. Listan består av olika fonder och stiftelser som passar barn och ungdomar med dövhet och hörselskada, som du kan ansöka om bidrag från:

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappsfond – senast 15 februari
Stiftelsen Tysta Skolan – senast 28 februari
SVCR – senast 1 mars
Gålöfstiftelsen – Ansökningar kan skickas in 2 gånger per år – 1 mars till 1 april samt 1 september till 1 oktober. Ansökan skall ske på särskild blankett som beställs från Gålöstiftelsens kansli.
Änggårdsstiftelsen – senast 15 mars
Stockholms Dövas Förenings Gåvomedel – senast 31 mars och 31 okt
Hörselskadades Riksförbund – senast 31 mars
Lindhés Advokatbyrå AB – senast 31 mars
Stockholm stads stiftelser – senast 31 mars
Manillaskolans samstiftelser 1-3, senast 10 maj
Bertil Settergrens Testamentsstiftelse – senast 30 september. Har ingen egen hemsida, maila dem ca augusti på stiftelsetjanst@nullnordea.com för att få blankett. Stiftelsen vänder sig till ”sjuka och handikappade barn och ungdomar upp till 21 år som har en svår ekonomisk familjesituation”.
Dr. Felix Neubergs stiftelse – senast 30 november
Majblomman – sök från den lokala föreningen för din ort
Förbundet för Sveriges Dövblinda (för dig med synskada också) ingen speciellt datum

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas – där man kan söka bland fonder och stiftelser i hela Sverige
Göteborgs stad – de har en lista över stiftelser i Göteborg
Stockholms Dövas Förenings lista över fonder – där har SDF många bra tips, både på fonder och HUR man ansöker

Fler tips: Sök på Google på ord som: fond, stiftelse, döv, hörselskada, hörselnedsättning, barn, ungdom, funktionshinder, handikapp, läger, utbyte, m.m.

Listan är inte fullständig – om du känner till fler fonder, både ”för hela Sverige” eller bara för din ort eller kommun, så tipsa till kansliet kansli@nullsduf.se så uppdateras det här!

Om någon fond inte fungerar eller inte passar vår målgrupp, kan du meddela oss det så tar vi bort från listan.

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”