Om SDUF

Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig, med ca 900 medlemmar i hela Sverige. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar. Det viktigaste är att du är teckenspråkig eller intresserad av teckenspråk!

SDUF försöker se till att du som döv och hörselskadad ungdom får samma möjligheter som alla andra ute i samhället. Det krävs därför ett intressepolitiskt arbete som innebär att vi bevakar frågor som direkt eller indirekt påverkar din situation.

Vi kan bland annat skriva insändare, remissvar och betona dina rättigheter i olika sammanhang – gärna tillsammans med dig! Rätten till teckenspråk i alla sammanhang är många gånger vårt nyckelord i vårt intressepolitiska arbete. Dina möjligheter till skola, fritid, kultur och jobb ska inte begränsas på grund av att du behöver teckenspråk i din kommunikation. Just diskriminering och okunskap är ofta orsaken till att döva och hörselskadade utestängs från olika valmöjligheter.

SDUF:s mest kända profil är kanske våra läger som vi ordnar varje sommar sedan flera årtionden tillbaka. All lägerverksamhet är naturligtvis teckenspråkig. Läger innebär inte bara lek och bus utan är också en viktig del i arbetet med att stärka döva och hörselskadades barns och ungdomars identitet och självkänsla.

Hur arbetar vi på SDUF?

Varje år har SDUF förbundsstämma på olika platser i Sverige. Under stämmorna går SDUF och ungdomsklubbar tillsammans igenom SDUF:s ekonomi och verksamhet. Ordförandeklubban som ordföranden slår i bordet och tar beslut med har under stämmor varit av olika slag. Vad sägs om ett hundben, en polissiren eller ett äpple? I styrelsen sitter sju personer och de har ett nära samarbete med SDUF:s generalsekreterare och verksamhetsansvarig. Kontoret ligger i Stockholm och delar lokal med Sveriges Dövas Riksförbund.

Orgskiss

Bilden visar hur SDUF som organisation ser ut. Du som medlem har högsta makten.

SDUF sprider information om aktuella saker till medlemmarna genom dessa informationskanaler:

– Unga Dövas Zon i Dövas Tidning
– SDUF:s hemsida
Facebook
Twitter

Ensam är inte alltid stark

Vi på SDUF samarbetar med andra svenska och internationella organisationer i olika frågor som rör vår verksamhet. Det kan vara tillsammans med andra hörsel- och/eller handikappförbund där vi arbetar med intressepolitiska frågor eller att arrangera läger tillsammans med internationella organisationer som EUDY (European Union of Deaf Youth) och WFDYS (World Federation of Deaf Youth Section). Det bidrar inte bara till ökat medvetande om olika funktionshinder eller utländska kulturer utan också att vi tillsammans bildar ett större nätverk och därmed blir effektivare.