Om SDUF

Utmärkelser och handbojor

SDUF har delat många olika utmärkelser genom tiderna, då vi anser att det är viktigt att synliggöra unga döva personers kamp som gynnar dövrörelsen

På det sättet inspirerar vi andra att göra liknande kamp. Härnedan hittar du alla utmärkelser som SDUF har delat ut.

Har du tips på någon person, grupp eller organisation som förtjänar något av våra utmärkelser? Kontakta oss på kansli@nullsduf.se, då vi är tacksamma för varje tips och förslag som kommer in.

SDUF:s Handbojor

Vartannat år sen år 2009 delas utmärkelsen “Handbojor” ut till olika verksamheter som vi anser har förhindrat unga döva från att ta del av samhället på lika villkor som andra. Juryn består av förbundsstyrelsen.

2023 – Örebro kommun  (Läs motiveringen här)
2021 – Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (läs hela motiveringen här)
2019 – Tolkcentralerna (läs motiveringen här)
2017 – SVT (läs motiveringen här)
2015 – Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (läs motiveringen här)
2013 – Anders Borg
2011 – Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
2009 – Svensk Filmindustri Bio

SDUF:s Utmärkelse

Vartannat år tilldelar Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDUF;s Utmärkelse någon person, grupp eller organisation som gjort stort inflytande bland det gångna årets händelser. Utmärkelsen kan också ha som avsikt att uppmuntra dem som arbetar med ungdomsfrågor inom klubbar och föreningar.

2022 – UR Teckenspråk
2020 – Rebecca Jonsson (läs motiveringen här)
2018 – De döva kvinnor och icke-binära som medverkat i #BYSS och #Slådövörattill under #metoo-rörelsen – (läs motiveringen här)
2016 – Birgittaskolans elever som medverkade i tvåspråkighetsfilmen – (läs motiveringen här)
2014 – Camilla Jablonski
2012 – Malin Johansson (läs motiveringen här)
2010 – Fredrik Lundgren
2008 – Dramaski
2006 – Visuell Film i Örebro

Andra priser genom tiderna

Årets par

SDUF:s utmärkelse ”Årets par” utdelades varje år. AU var jury och tävlingen hade för avsikt att uppmuntra de som arbetar med ungdomsfrågor inom klubbar och föreningar.

2004           Vid förbundsstämman i Leksand beslutades det att Årets Par istället blir ett individuellt pris till någon som jobbat aktivt med ungdomsfrågor. Priset heter nu ”SDU:s ungdomsutmärkelse”.
2002            Inga förslag till Årets par och SDUF beslutade att välja Årets Par vartannat år istället för varje år, vid förbundsstämman år 2003.
2001            Maria Farkas och Anders Persson
2000            Marie Lander och Patrik Nordell
1999            Åsa Gustavsson och Joachim Sundström
1998            Olle Jönson och Alexandra Royal
1997            Niclas Björkstrand och Ella-Karin Lindström
1996            Jörgen Hansen och Nadia Salho
1995            Anders Malmberg och Camilla Eklöv
1994            Patrick Forss och Debbie Z Rennie
1993            Fredrik Lindvall och Maria Svensson
1991            Eva Norberg och Kent Ljungberg
1990            Ola Lundström och Halina Ahlgren
1989            Pontus Degsell och Anette Rubin
1988            Maggie Sundström och Stig Kjellberg
1987            Lisbeth Wikström och Ragnar Veer

Årets ungdomsledare

1986            Eva Gunnarsson och Bobo Göransson

Årets midsommarpar

1985            Något midsommarpar har inte krönts detta verksamhetsår. I fortsättningen ska årets                        par koras i samband med SDU(F):s förbundsstämma.
1984            Inget midsommarpar har krönts detta år p.g.a. för lite underlag.
1983            Anita Hägglund och Thomas Spogardh

Årets ungdomsledare

1986            Eva Gunnarsson och Bobo Göransson

Årets midsommarpar

1985            Något midsommarpar har inte krönts detta verksamhetsår. I fortsättningen ska årets                        par koras i samband med SDU(F):s förbundsstämma.
1984            Inget midsommarpar har krönts detta år p.g.a. för lite underlag.
1983            Anita Hägglund och Thomas Spogardh

SDUF:s 50 medaljer

SDUF firade 50 år som organisation under året 2016 och avslutade jubileumsåret med att dela ut 50 medaljer till 50 personer som betytt mycket för SDUF och/eller dövungdomsrörelsen de 50 senaste åren/innan SDUF:s bildande. Personen kan ha bidragit med att ha suttit i styrelsen, i arbetsgrupper för läger eller intressepolitik, varit lägerledare eller andra liknande sätt som betytt mycket för SDUF, lokala ungdomsklubbar eller dövungdomsrörelsen. Namnen har tagits fram av SDUF:s anslutna ungdomsklubbar tillsammans med SDUF och med delvis stöd av SDUF:s 50-årsjubileumsbok ”1966-2016 – SDUF 50 år – pionärer, ideellt engagemang och gemenskap”

Dessa 50 personer (utan någon inbördes ordning) fick diplomet ”50 medaljer”:
1. Uldis Ozolins – som har suttit med i interimsstyrelsen som bildades SDUF samt varit SDUF:sförsta ordförande 1966-1968.
2. Anders Sundström – som bl. a. har suttit med i interimsstyrelsen som bildades SDUF samt varit ordförande.
3. Marie Lindbäck – som bl. a. varit en av grundarna till fritidsgården DUKiS i Stockholm och arbetat mycket för ungdomarnas bästa i Stockholms län.
4. Ulf Hanson – som har suttit med i styrelsen för SDUF:s anslutna ungdomsklubb UF Viljan i Vänersborg och även och gett stort stöd till dem.
5. Henrik Sundqvist – som bl a har suttit i SDUF-styrelsen i 10 år, varav 3 år som ordförande.
6. Jenny Nilsson – som har via SDUF arbetat mycket internationellt för döva ungdomar och varit ordförande för  världsdövungdomsorganisationen WFDYS.
7. Göran Persson – som jobbat mycket med den viktiga lägerverksamheten för döva barn och unga och även suttit i styrelsen.
8. Anders Gum Andersson – som jobbat mycket med ”återväckandet” av SDUF på 70-talet samt varit ordförande.
9. Eva Norberg – som varit ordförande samt jobbat mycket med den viktiga lägerverksamheten för döva barn och unga.
10. Pontus Degsell – som suttit i SDUF-styrelsen i 7 år varav 4 år som ordförande, även under många stora förändringar i SDUF.
11. Stig Kjellberg – som bl a varit den som varit ordförande längst i SDUF – totalt 5 år.
12. Åsa Gustavsson – som var en av grundarna till fritidsgården DUKiS i Stockholm samt jobbat mycket med och stöttat döva ungdomar i JTUF – Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening.
13. Thyra Lindström – som jobbat och stöttat mycket med NU – Norrlands ungdomsklubb både förr och idag samt suttit i styrelsen för SDUF.
14. Ingvar Edwall – som jobbat mycket med DDU – Dalarnas Dövas Ungdomsklubb både förr och i idag, även med bildandet av klubben 1964.
15. Bengt-Olof Nilsson – som jobbat mycket med  SDUF på 70-talet då SDUF både var ungdomsförbund och ungdomsråd, samt varit ordförande.
16. Daniella Josberg – som var den första svenskan i världsdövungdomsorganisationen WFDYS.
17. Vineta Lyxell – som bl a ritade den första riktiga loggan för SDUF år 1973.
18. Sandra Malmlund – som länge varit aktiv i SDUF:s anslutna ungdomsklubb SDUR i Stockholm samt varit i ordförande i 3 år.
19. Tore Pettersson – som betydde mycket för ungdomar i Örebrooch har varit föreståndare för Bilbergska ungdomsgården för döva och hörselskadade som startades 1968.
20. Thomas Spogardh – som jobbat mycket med den viktiga lägerverksamheten samt varit ordförande.
21. Rebecca Jonsson – som jobbat mycket med den viktiga lägerverksamheten samt varit aktiv i SDUF:s anslutna ungdomsklubb UF Viljan i Vänersborg i många år.
22. Stig Jakobsson som bildade PELIKANEN år 1935 och ordnade aktiviteter för ungdomar i Stockholm samt såg till att köpa sommarstället Solbacken, som blev populärt för döva ungdomar.
24. Hugo Edenås – som var en av dem som engagerade sig i mycket i bildandet och drivandet av Carlborgsons ungdomsgård (Sveriges Dövas Ungdomsgård) på 60-talet (där Västanviks folkhögskola nu finns idag).
25. Johnny Danielsson – som varit aktiv i Göteborgs Dövas Ungdomsklubb, varit engagerad i internationella läger på 50-och 60-talen samt varit med i bilandet av SDUF.
26. Karin Nylander – som har suttit i styrelsen (som SDR), ordnat många aktiviteter och resor för döva ungdomar och fungerat som tolk.
27. Kerstin Olsson – som bl a jobbat mycket med den viktiga lägerverksamheten och suttit med i styrelsen.
28. Glenn Aronsson – som varit aktiv med att stötta ungdomsklubbar, har jobbat mycket ideellt i olika sammanhang, samt suttit i styrelsen.
29. Per-Thomas Örlegård – som jobbat mycket med elevråd och döva ungdomar hos SDUF. samt suttit i styrelsen.
30. Addiswa Stenström som bl a varit aktiv med elevrådsfrågan samt varit ordförande.
31. Therese Rollvén – som bl a varit aktiv i världsdövungdomsorganisationen WFDYS samt varit en del av projektet språkresor till USA.
32. Rigmor Lindström – som var en av de som var aktiv i bildandet av SDUF och satt med i interimsstyrelsen.
33. Lars-Åke Wikström – som bl a har lobbat mycket intressepolitiskt i många frågor rörande döva ungdomar och utbildning.
34. Leif Sandberg – som var en av dem som bildade Malmö Dövas Ungdomsklubb år 1966 och även varit aktiv i styrelsen länge.
35.  Lars Kruthsom trots han var äldre än 30 år, har under lång tid stöttat ungdomarna i deras arbete med SDUF som organisation och med dövungdomsfrågor och även ställt upp om ordförande.
36. Joakim Hagelin-Adeby – som varit aktiv i den viktiga intressepolitiken och lägerverksamheten samt varit ordförande.
37. Sivert Engdahl –  som var en av dem som var med i Treklubbsträffen – som ledde till bildandet av SDUF samt varit aktiv i många år i Göteborgs Dövas Ungdomsklubb.
38. Johanna Karmgård – som blev första svenskan i den europeiska dövungdomsorganisationen EUDY samt samordnade populära och uppskattade språkresor till USA för döva ungdomar under 00-talet.
39. Gabriella Della Morte Pålstam – som länge varit aktiv i SDUF:s anslutna ungdomsklubb SDUR i Stockholm samt varit ordförande.
40. Hans Smedberg –  som både suttit i styrelsen samt varit engagerad i SDUF i många områden.
41. Stig Ros – som var med och bildade Göteborgs Dövas Ungdomsklubb 1953 och varit aktiv länge där.
42. Isabella Hagnell – som både som medlem och senare i styrelsen lyft fram många viktiga intressepolitiska frågor för döva ungdomar.
43. Hajan Jabar – som engagerade sig ideellt, senare med SDUF, i den stora mängden döva asylsökande under flyktingskatastrofen 2015.
44. Mona Riissom lyft fram många viktiga intressepolitiska frågor för döva ungdomar samt varit ordförande.
45. Johanna Carlsson – som bl a lade fram idén till Stadskampen som för första gången genomförde år 2010.
46. Marika Norrgrann – som har arbetat på SDUF-kansliet väldigt lång tid, i 12 år.
47. Nicholas Winberg – som har  suttit i styrelsen, varit aktiv i Göteborg Teckenspråkiga Ungdomsklubb samt hållit i viktiga elevrådskurser.
48. Julia Kankkonen – som både suttit i styrelsen samt varit ledare i många olika arrangemang.
49. Johnny Slotts – som har varit aktiv i styrelsen och andra sätt i SDUF.
50. Birgitta Dalsmark – som bl a varit med i bildandet av SDUF.

Stort tack för ert arbete!

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”