Verksamhet

NBL 2013

Vi på SDUF strävar efter att ha varierade verksamheter där alla våra medlemmar kan hitta något som passar dem.

Den mest kända verksamheten är nog våra läger som vi arrangerar varje år för döva och hörselskadade barn och ungdomar samt deras hörande syskon. Vi nöjer sig inte med att bara arrangera läger utan vi arbetar också intressepolitiskt för att bevaka våra medlemmars rättigheter och ordnar kurser på teckenspråk i viktiga, aktuella ämnen.

         NM 2010

Vi blickar också utanför Sveriges gränser och arbetar internationellt tillsammans med andra länder, både i Norden, Europa och ute i världen. Som en del i vår internationella verksamhet kan vi erbjuda  språkresor till USA. Det unika med våra språkresor är att vi erbjuder dessa på teckenspråk! Dessutom engagerar vi oss gärna i olika projekt som stimulerar vår organisation och våra medlemmar.