Kontakta oss

Valberedning

Om SDUF:s valberedning

Arbetsordning för SDUF:s valberedning

Valberedningen samlar namnförslag på styrelsemedlemmar och presenterar namnförslagen för förbundsstämman som i sin tur röstar. Valberedningen följer också upp styrelsens arbete genom mailkontakt och fysiska träffar.

Sammankallare: Viggo Hellöre
Ledamöter:   Julia Grahn och Fadi Shoshara 
Suppleant: Mats Hallin

Kontakt
valberedning@nullsduf.se

Sammankallare:

Viggo Hellöre

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”