Förbundsstyrelsen

Nya styrelsen 2019-2020, från vänster: Niclas Mauritzson, Fannie Borgman, Pia Johnsson-Sederholm (har slutat), ordförande Juni Sowell, Abdi Mohamed och Jessica Madan. Saknas: Jonny Dufvenberg och Julia Grahn

 SDUF:s förbundsstyrelse 2019-2020
(som valdes in under förbundsstämman 8-10 november 2019 i Hehrne i Vänersborg)

För arbetsgrupper – klick här

 


Ordförande
Juni Sowell
juni@nullsduf.se

 


Vice ordförande
Jonny Dufvenberg
jonny@nullsduf.se

 


Ekonomiansvarig
Abdi Mohamed
abdi@nullsduf.se

 

 
Kommunikatör
Fannie Borgman
fannie@nullsduf.se

 


Ledamot
Jessica Madan
jessica@nullsduf.se

 


Ledamot

Julia Grahn
julia@nullsduf.se

 

(bild kommer)
Ledamot
Niclas Mauritzson
niclas@nullsduf.se