Information från SDUF:s valberedning april 2017 – nya namnförslag sökes!

 

Om SDUF:s valberedning: 

Arbetsordning för SDUF:s valberedning (ladda ned fil) 

Valberedningen samlar namnförslag på styrelsemedlemmar och presenterar namnförslagen för förbundsstämman som i sin tur röstar. Valberedningen följer också upp styrelsens arbete genom mailkontakt och fysiska träffar.

Sammankallare: Frej Fredman
Ledamöter: Isabella Hagnell, Florian Tirnovan och Leila Svetlov.

Kontakt
valberedning@nullsduf.se 
frej.fredman@nullgmail.com
0763390567 (SMS till Frej)

vb-frej-fredman  vb-florian-tirnovan  vb-leila-svetlov
Frej Fredman, Florian Tirnovan och Leila Svetlov (bild på Isabella Hagnell kommer)