Valberedningen

Om SDUF:s valberedning: 

Arbetsordning för SDUF:s valberedning (ladda ned fil) 

Valberedningen samlar namnförslag på styrelsemedlemmar och presenterar namnförslagen för förbundsstämman som i sin tur röstar. Valberedningen följer också upp styrelsens arbete genom mailkontakt och fysiska träffar.

Sammankallare: Alexandra Polivanchuk
Ledamöter:   Nora Duggan och Rebecca Jonsson
Suppleant: Nikolaj Kirkegaard

Kontakt
valberedning@nullsduf.se