Om SDUF:s valberedning: 

Arbetsordning för SDUF:s valberedning (ladda ned fil) 

Valberedningen samlar namnförslag på styrelsemedlemmar och presenterar namnförslagen för förbundsstämman som i sin tur röstar. Valberedningen följer också upp styrelsens arbete genom mailkontakt och fysiska träffar.

Sammankallare: Juni Sowell
Ledamöter:  Glenn Aronsson och Mikaela Söderström
Suppleant: Florian Tirnovan

Kontakt
valberedning@nullsduf.se 
SMS/whatsapp till Juni Sowell: 076 308 17 14

       vb-florian-tirnovan
Juni Sowell, Glenn Aronsson, Mikaela Söderström och Florian Tirnovan