Om SDUF:s valberedning: 

Arbetsordning för SDUF:s valberedning (ladda ned fil) 

Valberedningen samlar namnförslag på styrelsemedlemmar och presenterar namnförslagen för förbundsstämman som i sin tur röstar. Valberedningen följer också upp styrelsens arbete genom mailkontakt och fysiska träffar.

Sammankallare: Frej Fredman
Ledamöter:  Florian Tirnovan och Leila Svetlov
Suppleant: Glenn Aronsson

Kontakt
valberedning@nullsduf.se 
frej.fredman@nullgmail.com
0763390567 (SMS till Frej)

vb-frej-fredman  vb-florian-tirnovan  vb-leila-svetlov 
Frej Fredman, Florian Tirnovan, Leila Svetlov och Glenn Aronsson