SDUF har flera olika utmärkelser, se nedan.

SDUF:s Handbojor (från och med år 2009)
SDUFs syfte med utmärkelsen handbojor är att märka den verksamhet som gör så att vi blir utanför i samhället, i och med att förhindra döva ungdomar från att ta del av samhället i lika villkor som andra. Styrelsen är jury. Handbojorna delas vartannat år.

2021 – Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (läs hela motiveringen här)
2019 – Tolkcentralerna (läs motiveringen här)
2017 – SVT (läs motiveringen här)
2015 – Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (läs motiveringen här) 
2013 – Anders Borg
2011 – Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
2009 – Svensk Filmindustri Bio

SDUF:s Utmärkelse
Vartannat år tilldelar Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDUF;s Utmärkelse någon person, grupp eller organisation som gjort stort inflytande bland det gångna årets händelser.  Utmärkelsen kan också ha som avsikt att uppmuntra dem som arbetar med ungdomsfrågor inom klubbar och föreningar.

2020 – Rebecca Jonsson (läs motiveringen här)
2018 – De döva kvinnor och icke-binära som medverkat i #BYSS och #Slådövörattill under #metoo-rörelsen via förbundsstämman i Stockebods Gård – (läs motiveringen här)
2016 – Birgittaskolans elever som medverkade i tvåspråkighetsfilmen via förbundsstämman i Stockholm – 
(läs motiveringen här) 
2014 – Camilla Jablonski vid förbundsstämman i Leksand
2012 – Malin Johansson vid förbundsstämman i Ransberg (läs motiveringen här)
2010 – Fredrik Lundgren vid förbundsstämman i Höör
2008 – Dramaski vid förbundsstämman i Oxelösund
2005 – Visuell Film i Örebro vid förbundsstämman i Österström år 2006

Andra priser genom tiderna

SDUF:s utmärkelse ”Årets par” utdelades varje år. AU var jury och tävlingen hade för avsikt att uppmuntra de som arbetar med ungdomsfrågor inom klubbar och föreningar.

2004           Vid förbundsstämman i Leksand beslutades det att Årets Par istället blir ett individuellt pris till någon som jobbat aktivt med ungdomsfrågor. Priset heter nu “SDU:s ungdomsutmärkelse”.
2002            Inga förslag till Årets par och SDUF beslutade att välja Årets Par vartannat år istället för varje år, vid förbundsstämman år 2003.
2001            Maria Farkas och Anders Persson
2000            Marie Lander och Patrik Nordell
1999            Åsa Gustavsson och Joachim Sundström
1998            Olle Jönson och Alexandra Royal
1997            Niclas Björkstrand och Ella-Karin Lindström
1996            Jörgen Hansen och Nadia Salho
1995            Anders Malmberg och Camilla Eklöv
1994            Patrick Forss och Debbie Z Rennie
1993            Fredrik Lindvall och Maria Svensson
1991            Eva Norberg och Kent Ljungberg
1990            Ola Lundström och Halina Ahlgren
1989            Pontus Degsell och Anette Rubin
1988            Maggie Sundström och Stig Kjellberg
1987            Lisbeth Wikström och Ragnar Veer

Årets ungdomsledare

1986            Eva Gunnarsson och Bobo Göransson

Årets midsommarpar

1985            Något midsommarpar har inte krönts detta verksamhetsår. I fortsättningen ska årets                        par koras i samband med SDU(F):s förbundsstämma.
1984            Inget midsommarpar har krönts detta år p.g.a. för lite underlag.
1983            Anita Hägglund och Thomas Spogardh

SDUF:s 50 medaljer

I samband med SDUF:s 50-årsjubileum 1966-2016. Mer information finns här