Summering av lägren under sommaren 2013

Summering av lägren under sommaren 2013

Vi har summerat lägren vi haft under sommaren 2013 i våra sidor i senaste Dövas Tidning.

Ni kan läsa summeringen här!