TURKOST fokus på styrelsearbete för döva ungdomar! En styrelseutbildning för SDUF:s medlemmar från hela Sverige, från ca 15 år gammal upp till 30 år. Det spelar ingen roll om du redan sitter i styrelse för en ungdomsklubb, någon annan förening eller funderar på att göra det och vill veta mer först.

Kostnad: 500 kr, då ingår ALLT, resor, boende i vackra Västanviks folkhögskola, måltider, umgänge och själva kursen. Vi har plats för ca 15 deltagare.

INNEHÅLL: 
Bland annat hur är man ombud på SDUF:s förbundsstämma? Hur kan man som lokal ungdomsklubb samarbeta mer med dövföreningen, skolan/elevrådet, andra lokala föreningar t ex UH eller andra ungodmsklubbar? Vad innebär det egentligen att vara ordförande, kassör, sekreterare, valberedning…? Hur fungerar ett bra styrelsearbete? Vad är det för skillnad på ungdomsklubb och SDUF? Och massor mer!

För ökad chans att få plats, anmäl dig via din ungdomsklubb! Vi prioriterar dem först, sen får övriga vara med om det finns plats.

DEADLINE för anmälan 6 april med dessa uppgifter: 
Kursens namn: Turkost fokus på styrelsearbete för döva ungdomar
För vilken ungdomsklubb:
Förnamn och efternamn:
Personnummer:
Adress:
Postadress:
Telefon:
E-mail:
Önskas logi på Västanvik?: JA eller NEJ
Varför du/deltagaren vill delta på kursen:

Mer detaljerad info här: http://sduf.se/styrelseutbildning/

Följ oss på Facebook-eventet för att inte missa någonting! ”Turkost fokus på styrelsearbete”

Frågor? Skriv i Facebook-eventet eller mejla till verksamhetsansvariga Sofia på sofia@nullsduf.se

Webbjour på teckenspråk öppnar nu!

 

SDUF:s projekt Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk har pågått i nästan ett år nu och arbetat på att öppna upp en webbjour på teckenspråk – den enda och första någonsin, där barn och ungdomar 7-21 år gammal kan söka stöd på teckenspråk.Läs mer om projektet och jourverksamheten här! www.boujt.se

 

Vill du få ett eget exemplar av SDUF:s bok fullt med bilder, pressklipp och intervjuer om 50 års spännande historia med döva ungdomars kamp och viktiga händelser här i Sverige? En bok kostar 399 kr och alla intäkter går direkt till SDUF:s barn- och ungdomsverksamhet.

För att köpa boken, ev. med postleverans, klick här: http://sduf.se/50-arsboken/

Trevlig läsning!

Vi vill tipsa om att det går att boka en föreläsning om 50 års historia med döva ungdomar i Sverige, även under våren 2018 hos er förening eller skola!

Urban Mesch och Charlotte Gustavsson, också författarna till Sveriges Dövas Ungdomsförbunds 50-årsjubileumsbok, erbjuder en föreläsning om boken och om 50 år av döva ungdomars rörelse i Sverige med pionjärer, ideellt engagemang och gemenskap. De bjuder på ett spännande och humorfyllt föredrag präglat av kunskapslust och inspiration, på allt mellan 1 till 3 timmar inklusive diskussioner, efter era behov och önskemål.

För mer information, olika paket och bokning, klick här: http://sduf.se/boka-forelasning/

Funderingar eller frågor? Kontakta SDUF:s kansli på kansli@nullsduf.se.

Tveka inte att boka en föreläsning!

PS. Vill du köpa ett eget exemplar av boken? Beställ här: http://sduf.se/50-arsboken/

Lägergruppens nyhetsbrev mars 2018, från mötet i lördags 10 mars:

Johan: Idag har vi haft Lägergruppsmöte! Vad pratade vi om?
Glenn: Det har varit rekordmånga jobbansökningar som lägerledare. Det har varit tufft att rekrytera! Alla får besked inom kort!
Jonna: Och Spellägrets deadline har förlängts till 1 maj!
Nikolaj: Det är först till kvarn för Spellägret nu – anmäl dig!

(för frågor eller kontakt lager@nullsduf.se)

Deras Facebook-event: Stadskampen 2018!

Stadskampen 4-6 maj 2018 för 3 tävlande från varje ungdomsklubb i hela Sverige! Information nedan från Dalarnas Dövas Ungdomsklubb:

STADSKAMPEN 2018!!!
4-6 MAJ i Leksand, boka datum nu!

Vi kommer att hämta er på tågstationen i Leksand på fredagen 4 maj och skjutsar er till Västanviks folkhögskola. Där vi alla samlas ca kl. 18.00 och äter tillsammans.

På lördag den 5 maj åker vi alla till ICE som ligger i Borlänge. Där stortävlingen planeras starta ungefär kl. 10.00. Tacobuffé till lunch ingår. På lördagskvällen går vi ut och äter tillsammans.😋

På söndag äter vi frukost tillsammans och får veta vilken klubb som vinner årets Stadskampen-priset!

Kostnader:
Dalarna dövas ungdomsklubb (DDU) står för boende, kost, transport till/från tågstation och ICE i Borlänge. Givetvis också alla tävlingskostnader.

Resor till och från Leksand station den 4 och 6 maj står ni själva för.

Anmälan:
Senast 11 april till dalarnadu@nullgmail.com
3 deltagare per ungdomsklubb.
Namn på deltagare, vilka tider ni kommer och åker, allergier och övriga information som ni anser vara viktiga för oss att veta.

Datum: 4-6 maj
Boende: Västanviks folkhögskola
Tävlingsplats: I.C.E. Borlänge

Rekommenderade tågtider:
Ankomsttider den 4 maj: från kl. 17:06 till 19:05
Avgångstider den 6 maj: från kl. 11:17 till 13:05.
Om ni behöver komma tidigare eller senare, meddela det i anmälan.

VÄLKOMNA!!!! 😁

Mer detaljerad information finns här (PDF-fil)

Läs SDUFs egna sidor i Dövas Tidning, ”Unga Dövas Zon”, nr 1 år 2018 här! 

Den innehåller en krönika från styrelseledamoten Nora ”Att ta ett jättekliv utanför trygghetszonen” och information om läger, lägerjobb, ungdomsklubbskonferensen ”Dövkultur” , styrelseutbildningen ”Turkost fokus på styrelsearbetet” och Stadskampen i Dalarna.

Trevlig läsning!

Läs hela remissvaret i pdf fil: läroplan förskola remissvar

SDR och Sveriges Dövas Ungdomsförbund lämnar synpunkter i ett gemensamt remissvar. SDR arbetar för dövas och teckenspråkigas mänskliga och demokratiska rättigheter, samt driver på utvecklingen mot ett samhälle där teckenspråk har en självklar plats. SDUF är ett ungdomsförbund som strävar efter att döva och hörselskadade barn och ungdomar får samma möjligheter som alla andra ute i samhället.

Sammanfattning 
SDR och SDUF ställer sig i helhet bakom förslaget till den reviderade läroplanen för förskolan. Vi anser att Skolverket har lyckats med uppdraget att revidera läroplanen med bättre disposition, enklare språk och få den mer kompatibel med följande läroplaner för kommande skolformer. Vi är mycket positiva till att svenskt teckenspråk uppmärksammas och betonas för döva, barn med hörselnedsättning samt andra som har behov av det. Med följd av detta, anser vi också att några tillägg behöver göras i del 1, bland annat i Förståelse och medmänsklighet, Kommunikation och skapande och Hälsa, välbefinnande samt hållbar utveckling, för att fullt ut stötta döva barns rätt till svenskt teckenspråk, men även också deras rätt till bland annat kulturell identitet. Förskolan bör också i sitt uppdrag inkludera kännedom och förståelse om just döva och teckenspråk.

Del 1:
Förståelse och medmänsklighet
Vi styrker förslaget med ett yrkande på ett tillägg i texten. I denna del fokuserar läroplanen på att ge barn i förskolan möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke, samt främja en förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald. Fokus är också i utbildningen att lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. De nationella minoriteterna språk och kultur lyfts särskilt upp. Vi yrkar på att svenskt teckenspråk också lyfts upp i texten. Svenskt teckenspråk betonas i språklagen som förskolan vill hörsamma angående de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Svenskt teckenspråk är också sen år 1981 ett officiellt språk i Sverige vilket borde stärka anledningen till att utbildningen i förskolan ska ge alla barn en förutsättning att få kännedom om döva och det svenska teckenspråket. För att kunna verka i ett samhälle präglat av mångfald är det av ytterst betydelse att ha kännedom om sin egen plats i samhällets mångfald. Mångfald handlar inte bara om förståelse för
språk och kulturer från andra länder eller minoritetsgrupper, utan också om olika personers olika förutsättningar att kunna delta i samhället. För döva barn handlar det speciellt om att utbildningen få möjligheter att veta och känna till sina förutsättningar – sin kulturella och teckenspråkiga bakgrund som utgångspunkt för delaktighet i samhällets mångfald.

Kommunikation och skapande
Vi styrker förslaget att betona döva och andra barns rätt till svenskt teckenspråk för att främja sin språkutveckling med några ytterligare kommentarer. Det är utmärkt att det svenska teckenspråket uppmärksammas. Vi anser dock att det finns delar i innehållet i denna del som behöver ha ett tydligare definitionskrav på språkmiljö som minimerar risken för feltolkningar. I delen står det att Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. I
många fall tolkar huvudmän att det räcker med en personlig resurs som, i bästa fall, kan svenskt teckenspråk till ett dövt barn som placeras i förskolor med hörande barn. Vi vill betona att språkutveckling främjas endast delvis när en enskild vuxen pratar svenskt teckenspråk till ett barn. En viktig del av språkutvecklingen är att barn sinsemellan kommunicerar med varandra för att pröva sig fram, förklara, instruera, diskutera och leka. Vilket för oss betonar vikten av att döva och andra barn som av olika skäl har rätt till svenskt teckenspråk måste få möjlighet att kunna interagera med varandra och vara i en teckenspråksmiljö som främjar deras språkutveckling. Det är också en viktig hörnsten för döva barn som får möjlighet och förutsättning att utveckla en kulturell identitet kring hur det är att vara döv och teckenspråkig. På samma sätt som CODA-barn 1 eller syskon till döva barn som verkar i den döva kulturen och teckenspråket. Det är viktigt för dessa barns välbefinnande att kunna socialisera med varandra på svenskt teckenspråk på samma sätt som andra barn socialiserar med varandra i att prata svenska.

Hälsa, välbefinnande samt hållbar utveckling
Vi styrker förslaget på denna del med några kommentarer kring det sista stycket. Enligt ett av era uppdrag är att värna om mångfalden, vilket för oss innebär att döva barn måste få möjlighet att få och utveckla sitt eget kulturarv, bland annat dövas och teckenspråkets historia, som skulle ge dem en bättre förståelse om sig själva. Det är därför extra viktigt för förskolan att föra döva barns kulturarv vidare genom att ha vuxna döva förebilder för att kunna ge dem verktyg att förstå och lära sig sociala koder för deras egna välbefinnande i en hörande omvärld. Döva har en egen kultur så det uppstår naturligt med egna sociala koder med ett visuellt språk som teckenspråk, till exempel skiljer det sig i turtagningsprocess, påkallande av uppmärksamhet och diskussionsformat bland annat. Därför är det av vikt med döva vuxna förebilder som då har möjligheten att förklara och berika barnens liv i dövkulturen genom det svenska teckenspråket. På så sätt säkerställer förskolan att alla döva barn får rätt till en meningsfull utveckling lika mycket som alla andra barn i samhället. När det gäller inkludering och barnens framtid behöver vi tillsammans ha en förtydligad utveckling mot ett alltmer inkluderande förskolesystem där alla döva barn samt CODA och teckenspråkiga barn oavsett bakgrund som behöver träffas och umgås i enlighet med Salamancadeklarationen. Med dessa förutsättningar kan kommunerna skapa en hållbar framtid för döva barn.

1 CODA: Children of deaf adults. Hörande barn som har döva föräldrar vilket för många barn innebär att växa upp i två olika kulturer och språk.


En svensk grupp på ca 4 deltagare och 1 svensk ledare kommer att åka till Tesáre, Slovakien för årets EUDY Junior Camp. Lägrets tema blir ”Identity of the Deaf” (Dövidentitet) och där får man träffa andra döva ungdomar i åldern 13-17 år från hela Europa och man får uppleva nya språk, kulturer och vänner.

Det kostar 350 euro per deltagare exkl. flyg, mer detaljerad information och preliminärt program finns här: http://sduf.se/vara-lager/ eller i lägrets hemsida: jrcamp.sakmn.sk/ , där även bilder och filmer finns.

Häng med på en veckas resa till Slovakien! Anmäl dig senast 7 mars 2018 här: http://sduf.se/verksamhet/lager/anmalan/

Funderingar eller frågor? Kontakta Lägergruppen på lager@nullsduf.se