Vi söker volontärsamordnare till vår barn- och ungdomsjour på teckenspråk med start 15 september 2020.

Barn- och ungdomsjour på teckenspråk, BOUJT, är en verksamhet som startades för tre år sedan. Idén är att döva och hörselskadade barn och ungdomar i ålder 7 – 21 år ska få möjlighet att få chatta med våra ideella volontärer, syssnare på svenskt teckenspråk eller på svenska. Varje samtal är unikt och ämnena varierar mellan allt från att prata allmänt och ge svar på frågor hur saker fungerar till att ge stöd och råd för att hantera tuffa situationer och besvärliga problem. BOUJT bedriver också workshop inom genus, makt och våld samt informationsfilmer. Att synliggöra dessa ämnen till vår målgrupp gör vi genom BOUJT:s hemsida, Facebook, Instagram och Snapschat.

Kolla gärna på BOUJT:s hemsida: www.boujt.se

BOUJT är en del av Sveriges Dövas Ungdomsförbunds projektverksamhet.

SDUF är en ideell organisation för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige som arbetar för att alla ska få samma rättigheter till delaktighet och inflytande i samhället på svenskt teckenspråk. SDUF bevakar och driver frågor från förskola till högskolestudier, förbundet motsätter oss all form av diskriminering som uppstår på grund av normativa värderingar i samhället. Rätten till teckenspråk är kärnan i vårt intressepolitiska arbete. SDUF har drygt 900 medlemmar i nio lokalföreningar.

Kolla gärna på SDUF:s hemsida: www.sduf.se

Arbetsuppgifter

 • Ansvar för barn – och ungdomsjouren på chatten
 • Ansvar för arbetsfördelning och schema till syssnarna (volontärerna) samt jourberedskap
 • Ansvar för jourrapporterna och medvetandegöra de aktuella samtalsämnena till berörda intresseorganisationerna
 • Ansvar för fortbildning till syssnarna
 • Regelbunden kontakt med referensgrupper med döva och hörselskadade barn och ungdomar samt styrgruppen
 • Informera till barn och ungdomar om chattiderna regelbunden och annan viktig information på BOUJT:s hemsida och social media, som BOUJT är aktiva i.
 • Regelbundet samarbete med Childhood samt skriva varje tremånaders utvärderingsrapporter till Childhood.
 • Samarbete med specialskolorna och Riksgymnasium för döva och hörselskadade samt kommunala skolor där döv/hörselklasser finns. Löpande informationsbesök till dessa platser.
 • Samarbete med ungdomsorganisationer med sina lokala ungdomsklubbar för döva och hörselskadade samt dövblinda samt viss besök till dem.
 • Samarbete med UNIZON och Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av att vara döv eller hörselskadad
 • Kunna svenskt teckenspråk
 • Vara initiativtagande, självgående och vara flexibel
 • Gärna vara kreativ och samtidigt vara strukturerad och målinriktad
 • Dela och arbeta för våra värderingar och är eller blir medlem hos vårt ungdomsförbund
 • Tycka om kontakter med nya människor
 • Kunskap om barnrätt och ungdomsperspektiv
 • Erfarenhet av att arbeta med unga
 • Erfarenhet av att arbeta i projekt med processer och målstyrning
 • Erfarenhet av att nätverka och bedriva påverkansarbete
 • Kunskap om webbredigering och layout
 • Erfarenhet av arbete med sociala medier
 • Erfarenhet att hålla i presentationer
 • Erfarenhet av medlemsstyrd intresseorganisation
 • Meriterande är att ha erfarenhet av jourverksamhet för barn och ungdomar

För att täcka rollen ska BOUJT tillsätta 100 % tjänstgöring, vilket kan komma att fördelas på två personer. Sök gärna även om du inte uppfyller alla krav. Tjänsten/erna är på ett år och kan kommas att förlängas, om fortsatt bidrag erhålles till verksamheten.                             

Arbetsplatsen är på SDUF:s kontor hos SDR i Sundbyberg, Stockholm.

Rekryteringen sker löpande, skicka ditt personliga brev på svenskt teckenspråk eller på svenska samt ditt CV till ansokan@nullsduf.se senast 10 augusti.

Vid frågor om tjänsten kontakta gärna projektledare Åsa Gustavsson asa@nullboujt.se

Välkommen med din ansökan!

Annonsen som Word-fil (ladda ner)
Annonsen som PDF-fil (ladda ner)


Om projektet Äkta Man

Äkta Man är ett treårigt projekt som kommer startas upp i
september 2020. Projektets syfte är att arbeta förebyggande och
våldpreventivt, mot övergrepp och sexuellt våld, för en
teckenspråkig målgrupp. Målgruppen är framförallt pojkar och
män mellan 6-30 år som är döva, hörselskadade och personer
med dövblindhet. Genom olika aktiviteter och workshops ska
projektet skapa arenor där konstnärliga metoder öppnar upp för
samtal och reflektioner kring den rådande machokulturen,
maskulinitetsnormer och hur det påverkar livet och vardagen i
praktiken. Projektet finansieras av Arvsfonden och är ett samarbete
mellan Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Riksteaterns Tyst Teater,
Sveriges Dövidrottsförbund och RFSU Stockholm.

Om tjänsten

Som projektmedarbetare kommer du arbeta för att omskapa
bilden av vad det innebär att vara man, och döv, idag. Du
kommer jobba både hos SDUF och Tyst Teater. Tjänsten innebär
att du ska utveckla arbetet med scen och teckenspråk; genom
workshop, kultur och skapande processer ska projektet kunna
öppna upp för samtal kring maskulinitetsnormer och normer
kopplade till kön, sexualitet, språk och funktion. I tjänsten
kommer du också att gör förankringsarbete, vilket innebär att du
göra uppsökande verksamhet i de miljöer som målgruppen
brukar vistas i. Du kommer ansvara projektets deltagarinriktade
aktiviteter och ha huvudansvar för de ideella samtalsledarna
efter deras utbildning.

Du kommer bli anställd hos SDUF och arbetet kräver god
samarbetsförmåga i och med att du kommer samarbeta med
övriga i projektet som är anställda hos SDI respektive RFSU
Stockholm.

Om dig

Vi tror du är en person som har lätt att ta kontakt med andra
människor, knyta och upprätthålla samarbete. Från tidigare har
du scenerfarenhet och du har arbetat med manus, du vet hur
saker ska presenteras på ett engagerande, kreativt och
lättförståeligt sätt. Du delar dövrörelsens ideologi, har egen
erfarenhet av att vara döv eller hörselskadad samt är trygg med
att ha stort eget ansvar över ditt arbete.

Kvalifikationer

• Ha kunskaper om maskulinitetsnormer, projektet tar sin
utgångspunkt i hegemonisk maskulinitet och möjligheten
att vara man på flera sätt.
• Erfarenheter av skådespeleri och ha arbetat med manus.
• Erfarenheter av att arbeta i projekt med processer och
målstyrning
• God initiativ- och samarbetsförmåga.
• Kan uttrycka dig målgruppsanpassat och är trygg i kontakt
med andra människor.
• Goda språkkunskaper och uttrycker dig väl i både svenskt
teckenspråk och skriven svenska.
• Vi ser positivt på manliga sökande, men störst vikt kommer
läggas vid din personliga lämplighet.

Vad erbjuder vi


Tjänsten är en projektanställning på heltid (100 %) under tre år
med start september 2020. Under de två första åren innefattar
tjänsten 50 % arbete hos SDUF och 50 % arbete hos Tyst Teater.
Det tredje året utgör tjänstgöringen till 100 % hos SDUF, du som
anställd kommer ha SDUF som arbetsgivaren under alla tre åren.
Arbetsvillkoren följer arbetsplatsens kollektivavtal mellan KFO och
Unionen samt arbetsplatsens lokala kollektivavtal.

Placeringsorten är Stockholm, på SDUFs kansli.
Eftersom tjänsten innefattar arbete hos Tyst Teater kan arbetet
även komma att förläggas i Riksteaterns lokaler.

Om ansökan

Beskriv varför just du skulle vara aktuell för tjänsten i ett personligt
brev, bifoga ditt CV samt löneanspråk och skicka per e-post till
ansokan@nullsduf.se.

Vi är ivriga på att komma igång och välkomnar varmt din
ansökan. Skicka den senast 6 augusti 2020.

Vid frågor om tjänsten, rekryteringsprocessen eller förbundet ta
kontakt med SDUFs generalsekreterare Johanna Söderström på
johanna@nullsduf.se

Fackliga frågor bevaras av Tahir Mohammed på tahir@nullsduf.se

Annons som Word-fil (ladda ner)
Annons som PDF-fil (ladda ner)

Senaste numret av Unga Dövas Zon i Dövas Tidning nr 3 2020 är här!

Där har vice ordförande Jonny Dufvenberg skrivit krönikan ”Comeback till SDUF efter 10 år”. Där finns också information/nyheter om/från bl a BOUJT, jourverksamhetens sommaröppettider, fyllnadsval i SDUF-styrelsen och tillgänglig distansundervisning.

Vill du även läsa gamla nummer? Klick här.

Trevlig läsning!

Den 22 maj 2020 genomfördes SDUF extra förbundsstämma. Julia Grahn valdes in genom fyllnadsval. Välkommen till styrelsen Julia!

Vi säger tack till Florian Trinovan som var ordförande under mötet och vår generalsekreterare Johanna som var sekreterare. Stort tack även till de 11 ombuden från ungdomsklubbarna som deltog.

Det är fortfarande tekniska problem med medlemssystemet, och SDR jobbar hårt med att lösa dem alla. Det innebär att man i nuläget fortfarande inte kan bli medlem i SDUF och ungdomsklubb för 2020.

Men det du som barn eller ungdom mellan 6-30 år kan göra är att bli medlem via din dövförening via medlemssystemet eller faktura. Sen efteråt så kontaktar du oss via e-mail kansli@nullsduf.se eller medlem@nullsdr.org och meddelar att du också vill bli medlem i den tillhörande ungdomsklubben. Det kostar inget extra!

Då ser vi till att vi fixar in dig på rätt ungdomsklubb och SDUF, sedan när de tekniska problemen är lösta under året.

Vi SDUF och ungdomsklubbar behöver så många medlemmar som möjligt och blir glada om du vill fortsätta vara medlem hos oss 2020!

Frågor? Kontakta oss: kansli@nullsduf.se eller medlem@nullsdr.org

Länk till medlemssystemet där du kan bli medlem i din dövförening: https://medlem.sdr.org/

Med anledning av avhopp i SDUF-styrelsen har SDUF-styrelsen kallat till extra förbundsstämma 22 maj för att behandla fråga om fyllnadsval. Den extra förbundsstämman kommer ske på distans på grund av nuvarande situationen med coronaviruset och ungdomsklubbarna har fått information (se Extra förbundsstämma – pdf) i sin kallelse för att skicka ombud med rösträtt.

Extra förbundsstämma – pdf

Klick här för att läsa Unga Dövas Zon i Dövas Tidning nr 2 2020. Där har ordförande Juni skrivit krönikan ”Vem gör det möjligt?”.

Där finns också information/nyheter om/från BOUJT, coronaviruset och SDUFs verksamhet, Barnkonventionsutredningen, att SDUF söker vikarie för verksamhetsansvarig samt rapport från Engagera Dig!-kursen.

Vill du även läsa gamla nummer? Klick här.

Trevlig läsning!

3 april, 2020 

Valberedningen meddelar idag att Pia Johnsson-Sederholm har på egen begäran valt att avgå som vice ordförande i Sveriges Dövas Ungdomsförbunds styrelse till följd av personliga skäl. Vi tackar stort för hennes arbetsinsats i styrelsen.

Vi kommer se över den övergripande styrelsesammansättningen och kalla till en extra årsstämma på distans för fyllnadsval till styrelsen. Informationen om tid och plats kommer senare. 

VB arbetar nu för att få in ett namnförslag och om någon av er skulle känna till ett namn som tänkas passa i styrelsen då är det bara och maila till valberedning@nullsduf.se

För mer information, vänligen kontakta:

valberedning@nullsduf.se som består av 

Alexandra Polivanchuk (sammankallade),  Rebecca Jonsson,Nora Duggan och Nikolaj Olvhöj Kirkegaard (suppleant). 

Under mars började en smittspridning av coronaviruset i Sverige och det har påverkat många arbetsplatser, och däribland SDUFs verksamhet. SDUF följer därför rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet om hur vi ska agera för att minska risken till ökad spridning. Det har inneburit att SDUF fått ta till åtgärder, bland annat att anställda fått arbeta hemifrån och styrelsen har haft mindre representationer eftersom möten ställts in eller flyttats.

Mycket arbete har däremot kunna fortgå genom att möten hållits digitalt. Med andra ord fortsätter SDUFs verksamhet och om Folkhälsomyndigheterna eller Utrikesdepartementet inte avråder kommer SDUF genomföra sina aktiviteter och läger som planerat, vissa aktiviteter har vi dock valt att ändå ställa in, flytta fram eller ta via distans. Ni kan läsa vad som gäller för respektive aktivitet i vår hemsideflik om läger & events: http://sduf.se/vara-lager/ och i vår kalender: http://sduf.se/kalender/ . Mer detaljerad information om eventuell återbetalning och annat praktiskt kring varje enskild aktivitet, mejlas ut till de som har anmält sig. 

Har du frågor om SDUF:s arbete och verksamhet i samband med coronaviruset, kontakta generalsekreteraren Johanna Söderström på johanna@nullsduf.se 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund söker verksamhetsansvarig

Om SDUF

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en ideell organisation för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige som arbetar för att alla ska få samma möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället på svenskt teckenspråk. Vi bevakar och driver frågor från förskola ända upp till högskolestudier, vi motsätter oss all form av diskriminering som uppstår på grund av normativa värderingar i samhället. Rätten till teckenspråk är kärnan i vårt intressepolitiska arbete och i vår verksamhet. Vi har drygt 900 medlemmar i 7 lokala ungdomsklubbar.

Om tjänsten

Som verksamhetsansvarig har du det övergripande ansvaret för SDUFs verksamhet. Där ingår att planera och ha budgetansvar för läger, kurser och konferenser. Du ska ha den regelbundna kontakten med ungdomsklubbarna och informera om SDUFs pågående verksamhet utåt. Du har ansvar för SDUF:s webb och sociala kanaler samt förbundssidorna Unga Dövas Zon i Dövas Tidning. Den röda tråden genom hela förbundets ideologi är rätten till teckenspråk i alla sammanhang under sin uppväxt. Tjänsten innebär även en del resor, kvällar och helgarbete.

Om dig

Vi tror du är en välstrukturerad person med god framförhållning i ditt arbete. Du delar dövrörelsens ideologi och är trygg med att ha stort eget ansvar över ditt arbete. Du tycker om att samordna med kontakter och vill stödja ungdomsklubbar i deras styrelsearbete. Tjänsten ställer krav på att du bemästrar att utifrån mottagaren uttrycka dig varierat i text och på teckenspråk, eftersom tjänsten innefattar både att administrera och att ansvara för vår hemsida, sociala medier och Unga Dövas Zon.

Kvalifikationer

 • Engagerad och har erfarenheter av ideella organisationer.
 • God initiativ- och samarbetsförmåga.
 • Klarar av att arbeta självständigt och mål- och resultatinriktat.
 • Serviceinriktad och trygg i kontakt med andra människor.
 • Goda språkkunskaper och uttrycker dig väl i både svenskt teckenspråk och skriven svenska samt har grundläggande baskunskaper i såväl s.k. internationellt tecken som skriven engelska.
 • Stor hänsyn tas till din personliga lämplighet.

Vad erbjuder vi

Tjänsten är ett vikariat för vår verksamhetsansvariga som kommer vara föräldraledig till sommaren 2021, tjänsten kommer bli på deltid (75 %) med chans till heltid (100 %), Tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetsvillkoren följer arbetsplatsens kollektivavtal mellan KFO och Unionen samt arbetsplatsens lokala kollektivavtal.

Placeringsorten är Stockholm, på förbundets kansli.

SDUFs kansli är litet och anställda arbetar nära varandra, det innebär att du ser betydelsen av ditt arbete direkt. Vi sitter i samma lokal som våra projektanställda samt vårt moderförbund Sveriges Dövas Förbund (SDR) och tillsammans erbjuder vi en dynamisk och fullt teckenspråkig arbetsmiljö.

Om ansökan

Beskriv varför just du skulle vara aktuell för tjänsten i ett personligt brev, bifoga ditt CV samt löneanspråk och skicka per e-post till ansokan@nullsduf.se.

Vi är ivriga på att komma igång och välkomnar varmt din ansökan. Vi träffar kandidater löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dock senast 27 april 2020.

Vid frågor om tjänsten, rekryteringsprocessen eller förbundet ta kontakt med SDUFs generalsekreterare Johanna Söderström på johanna@nullsduf.se

Fackliga frågor bevaras av SDUFs arbetsplatsombud Tahir Mohammed på tahir@nullsduf.se

Annons som word-fil (ladda ned)
Annons som PDF-fil (ladda ned)