Den 22 maj 2020 genomfördes SDUF extra förbundsstämma. Julia Grahn valdes in genom fyllnadsval. Välkommen till styrelsen Julia!

Vi säger tack till Florian Trinovan som var ordförande under mötet och vår generalsekreterare Johanna som var sekreterare. Stort tack även till de 11 ombuden från ungdomsklubbarna som deltog.

Det är fortfarande tekniska problem med medlemssystemet, och SDR jobbar hårt med att lösa dem alla. Det innebär att man i nuläget fortfarande inte kan bli medlem i SDUF och ungdomsklubb för 2020.

Men det du som barn eller ungdom mellan 6-30 år kan göra är att bli medlem via din dövförening via medlemssystemet eller faktura. Sen efteråt så kontaktar du oss via e-mail kansli@nullsduf.se eller medlem@nullsdr.org och meddelar att du också vill bli medlem i den tillhörande ungdomsklubben. Det kostar inget extra!

Då ser vi till att vi fixar in dig på rätt ungdomsklubb och SDUF, sedan när de tekniska problemen är lösta under året.

Vi SDUF och ungdomsklubbar behöver så många medlemmar som möjligt och blir glada om du vill fortsätta vara medlem hos oss 2020!

Frågor? Kontakta oss: kansli@nullsduf.se eller medlem@nullsdr.org

Länk till medlemssystemet där du kan bli medlem i din dövförening: https://medlem.sdr.org/

Med anledning av avhopp i SDUF-styrelsen har SDUF-styrelsen kallat till extra förbundsstämma 22 maj för att behandla fråga om fyllnadsval. Den extra förbundsstämman kommer ske på distans på grund av nuvarande situationen med coronaviruset och ungdomsklubbarna har fått information (se Extra förbundsstämma – pdf) i sin kallelse för att skicka ombud med rösträtt.

Extra förbundsstämma – pdf

Klick här för att läsa Unga Dövas Zon i Dövas Tidning nr 2 2020. Där har ordförande Juni skrivit krönikan ”Vem gör det möjligt?”.

Där finns också information/nyheter om/från BOUJT, coronaviruset och SDUFs verksamhet, Barnkonventionsutredningen, att SDUF söker vikarie för verksamhetsansvarig samt rapport från Engagera Dig!-kursen.

Vill du även läsa gamla nummer? Klick här.

Trevlig läsning!

3 april, 2020 

Valberedningen meddelar idag att Pia Johnsson-Sederholm har på egen begäran valt att avgå som vice ordförande i Sveriges Dövas Ungdomsförbunds styrelse till följd av personliga skäl. Vi tackar stort för hennes arbetsinsats i styrelsen.

Vi kommer se över den övergripande styrelsesammansättningen och kalla till en extra årsstämma på distans för fyllnadsval till styrelsen. Informationen om tid och plats kommer senare. 

VB arbetar nu för att få in ett namnförslag och om någon av er skulle känna till ett namn som tänkas passa i styrelsen då är det bara och maila till valberedning@nullsduf.se

För mer information, vänligen kontakta:

valberedning@nullsduf.se som består av 

Alexandra Polivanchuk (sammankallade),  Rebecca Jonsson,Nora Duggan och Nikolaj Olvhöj Kirkegaard (suppleant). 

Under mars började en smittspridning av coronaviruset i Sverige och det har påverkat många arbetsplatser, och däribland SDUFs verksamhet. SDUF följer därför rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet om hur vi ska agera för att minska risken till ökad spridning. Det har inneburit att SDUF fått ta till åtgärder, bland annat att anställda fått arbeta hemifrån och styrelsen har haft mindre representationer eftersom möten ställts in eller flyttats.

Mycket arbete har däremot kunna fortgå genom att möten hållits digitalt. Med andra ord fortsätter SDUFs verksamhet och om Folkhälsomyndigheterna eller Utrikesdepartementet inte avråder kommer SDUF genomföra sina aktiviteter och läger som planerat, vissa aktiviteter har vi dock valt att ändå ställa in, flytta fram eller ta via distans. Ni kan läsa vad som gäller för respektive aktivitet i vår hemsideflik om läger & events: http://sduf.se/vara-lager/ och i vår kalender: http://sduf.se/kalender/ . Mer detaljerad information om eventuell återbetalning och annat praktiskt kring varje enskild aktivitet, mejlas ut till de som har anmält sig. 

Har du frågor om SDUF:s arbete och verksamhet i samband med coronaviruset, kontakta generalsekreteraren Johanna Söderström på johanna@nullsduf.se 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund söker verksamhetsansvarig

Om SDUF

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en ideell organisation för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige som arbetar för att alla ska få samma möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället på svenskt teckenspråk. Vi bevakar och driver frågor från förskola ända upp till högskolestudier, vi motsätter oss all form av diskriminering som uppstår på grund av normativa värderingar i samhället. Rätten till teckenspråk är kärnan i vårt intressepolitiska arbete och i vår verksamhet. Vi har drygt 900 medlemmar i 7 lokala ungdomsklubbar.

Om tjänsten

Som verksamhetsansvarig har du det övergripande ansvaret för SDUFs verksamhet. Där ingår att planera och ha budgetansvar för läger, kurser och konferenser. Du ska ha den regelbundna kontakten med ungdomsklubbarna och informera om SDUFs pågående verksamhet utåt. Du har ansvar för SDUF:s webb och sociala kanaler samt förbundssidorna Unga Dövas Zon i Dövas Tidning. Den röda tråden genom hela förbundets ideologi är rätten till teckenspråk i alla sammanhang under sin uppväxt. Tjänsten innebär även en del resor, kvällar och helgarbete.

Om dig

Vi tror du är en välstrukturerad person med god framförhållning i ditt arbete. Du delar dövrörelsens ideologi och är trygg med att ha stort eget ansvar över ditt arbete. Du tycker om att samordna med kontakter och vill stödja ungdomsklubbar i deras styrelsearbete. Tjänsten ställer krav på att du bemästrar att utifrån mottagaren uttrycka dig varierat i text och på teckenspråk, eftersom tjänsten innefattar både att administrera och att ansvara för vår hemsida, sociala medier och Unga Dövas Zon.

Kvalifikationer

  • Engagerad och har erfarenheter av ideella organisationer.
  • God initiativ- och samarbetsförmåga.
  • Klarar av att arbeta självständigt och mål- och resultatinriktat.
  • Serviceinriktad och trygg i kontakt med andra människor.
  • Goda språkkunskaper och uttrycker dig väl i både svenskt teckenspråk och skriven svenska samt har grundläggande baskunskaper i såväl s.k. internationellt tecken som skriven engelska.
  • Stor hänsyn tas till din personliga lämplighet.

Vad erbjuder vi

Tjänsten är ett vikariat för vår verksamhetsansvariga som kommer vara föräldraledig till sommaren 2021, tjänsten kommer bli på deltid (75 %) med chans till heltid (100 %), Tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetsvillkoren följer arbetsplatsens kollektivavtal mellan KFO och Unionen samt arbetsplatsens lokala kollektivavtal.

Placeringsorten är Stockholm, på förbundets kansli.

SDUFs kansli är litet och anställda arbetar nära varandra, det innebär att du ser betydelsen av ditt arbete direkt. Vi sitter i samma lokal som våra projektanställda samt vårt moderförbund Sveriges Dövas Förbund (SDR) och tillsammans erbjuder vi en dynamisk och fullt teckenspråkig arbetsmiljö.

Om ansökan

Beskriv varför just du skulle vara aktuell för tjänsten i ett personligt brev, bifoga ditt CV samt löneanspråk och skicka per e-post till ansokan@nullsduf.se.

Vi är ivriga på att komma igång och välkomnar varmt din ansökan. Vi träffar kandidater löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dock senast 27 april 2020.

Vid frågor om tjänsten, rekryteringsprocessen eller förbundet ta kontakt med SDUFs generalsekreterare Johanna Söderström på johanna@nullsduf.se

Fackliga frågor bevaras av SDUFs arbetsplatsombud Tahir Mohammed på tahir@nullsduf.se

Annons som word-fil (ladda ned)
Annons som PDF-fil (ladda ned)

Som lägerledare hos SDUF går du på en viktig och värdefull lägerledarutbildningshelg i april i Örebro tillsammans med SDUF:s lägergrupp och andra lägerledare. Här ser du programmet och vad helgen innehåller.

Mer information om utbildningshelgen finns här: http://sduf.se/utbildningshelg-lagerledare/

Glöm inte att ansöka som praktikant, ledare, gruppledare utomlands eller föreståndare hos oss senast 12 mars 2020! Här: http://sduf.se/verksamhet/lager/jobb/