2018-06-13

Utredningen som ska göra en översyn av skolmyndigheterna har i måndags lagt fram sitt betänkande. I betänkandet föreslås att med anledning av att förslaget om att nuvarande tre av fyra skolmyndigheter – Skolverket, Skolinspektionen och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) slås ihop till en enda skolmyndighet ska specialskolorna ha kommunalt huvudmannaskapsansvar istället för statligt som det är nu. Utredningen lägger också fram ett alternativt förslag gällande specialskolorna – att bilda en egen statlig myndighet för specialskolorna.

Vi, Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund, motsätter oss kraftigt förslaget om att lägga specialskolorna på kommunala huvudmän. Vi befarar att om förslaget går genom kommer det ge oerhörda negativa konsekvenser för den teckenspråkiga miljön på specialskolorna och därmed äventyra döva barns möjligheter till likvärdig utbildning.

Den otydliga utbildningskedjan för döva barn riskerar bli ännu otydligare med kommunalt ansvar. Vi ser det på förskolorna som kommunerna ansvarar för där teckenspråkiga alternativ har minskat markant samt varierar mycket i hur de säkerställer en teckenspråkig miljö. Vi ser den skrämmande utvecklingen i Danmark och Norge där flera skolor för döva barn har lagts ner efter att kommunerna tagit över ansvaret. Där Danmark har fått kritik av människorättsorganisationer för döva elevers bristande tillgång till teckenspråk.

Vårt arbete strävar alltid efter en nationell samordning för oss döva teckenspråkiga medborgare. Vi kämpar för en nationell samordning för döva barns rätt att få teckenspråk. Vi kämpar för en nationell tolktjänst. Vi kämpar för en nationell samordning för äldreomsorg till äldre döva. Vi kämpar för våra rättigheter varje dag eftersom vi ser att kommuner och regioner inte klarar av att tillmötesgå dem. Därför eftersträvar vi i vårt arbete att ha samlad enhetlig kompetens för den lilla gruppen som döva är och som sträcker sig över kommun- och regiongränserna.

Förslaget om kommunalt huvudmannaskap för specialskolorna går tvärtemot vår strävan. Vi befarar splittring och försämrade möjligheter för döva elever precis som vi har sett för döva förskolebarn, döva användare av tolktjänster och för äldre döva som behöver äldreomsorg.

Därför säger vi ett bestämt och absolut nej till förslaget att flytta över huvudmannaskapsansvaret för specialskolorna till kommunerna! Däremot ger vi vårt stöd till förslaget om att bilda en egen statlig myndighet för specialskolorna som vi anser kan stärka döva elevers förutsättningar till fullgod teckenspråkig skolmiljö och möjlighet till likvärdig utbildning.

Ett absolut ja till en egen statlig myndighet för specialskolorna!

Se hela pressmeddelande + i pdf: PM Nej till kommunalt ansvar för specialskolor

Se hela pressmeddelande i word: PM Nej till kommunalt ansvar för specialskolor

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Laith Fathulla, förbundsordförande

E-post: laith@nullsduf.se 
SMS: 073-527 35 75Alexandra Polivanchuk, generalsekreterare 

E-post: alexandra@nullsduf.se 
SMS: 073-745 39 69

Sveriges Dövas Riksförbund
Åsa Henningsson, förbundsordförande

E-post: asa.henningsson@nullsdr.org
SMS: 073-508 69 30

Tobias Palmkvist, intressepolitisk strateg
E-post: tobias.palmkvist@nullsdr.org
SMS: 070-717 70 87

SDUF värnar om den personliga integriteten för våra ungdomsklubbar och medlemmar. För att man som medlem ska känna sig trygg med hur vi hanterar ens e-postadress och andra personuppgifter, så har vi uppdaterat och förtydligat vår integritetspolicy.

SDUF hanterar personuppgifterna i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj 2018. När vi hanterar dina personuppgifter har du rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Det innebär att du kan få information om när och hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan även be oss ta bort dina egna uppgifter. Läs mer om SDUFs uppdaterade integritetspolicy om personuppgifter och integritet, här i vårt filarkiv: http://sduf.se/filarkiv/

Har du några frågor om medlemshanteringen eller om integritetspolicyn, hör gärna av dig till oss via kansli@nullsduf.se

En efterlängtad ridweekend för 18-30 år!

(bild från Nordiskt ridläger för 18-30 år i Danmark 2015)

SDUF ordnar en Ridweekend för döva ungdomar 18-30 år den 23-26 augusti 2018 i Leksands ridklubb!

Mer information och program kommer på Facebookeventet Ridweekend 2018 med SDUF – så följ oss där och missa inte någonting!

Start- och sluttider i Leksand: torsdagskväll till söndag sen eftermiddag.
 
Antal deltagare: 9 st från hela Sverige, inkl gruppledare.
 
Kostnad: 2000 kr för SDUF-medlemmar, då ingår ALLT! Resor, måltider, boende, aktiviteter och fem ridpass. För icke-medlemmar är det fullt pris; 4500 kr. Depositionen på 500 kr betalas in inom 1 vecka efter att man fått besked att man får plats. Resten betalas in under sommaren.
 
Deadline för anmälan: 19 juni 2018 (förlängd, med ett par platser kvar)
 
 
Betalning till SDUF: Swish 123 218 1477 eller bankgiro 5759-5647 och skriv ”Ridweekend” i meddelandet.
 
Länk för jobbansökan som gruppledare: http://sduf.se/verksamhet/lager/jobb/
 
Häng med och upplev en oförglömlig ridweekend i ljummen sensommarvärme med andra hästintresserade döva ungdomar!

SDUF säljer boken ”SDUF 50 år – pionjärer, ideellt engagemang och gemenskap” som sammanfattar 50 års spännande historia med döva ungdomar, om deras kamp, demonstrationer, olika pressklipp och bilder på resor, läger och kurser – samt massor med intervjuer med döva från olika tidsepoker som berättar hur det var då.

Nu kostar boken endast 299 kr! Du kan beställa det online här: http://sduf.se/50-arsboken/

eller så kan du köpa det direkt från SDUF på våra olika events som; ungdomsklubbskonferens, förbundsstämmor etc.

TURKOST fokus på styrelsearbete för döva ungdomar! En styrelseutbildning för SDUF:s medlemmar från hela Sverige, från ca 15 år gammal upp till 30 år. Det spelar ingen roll om du redan sitter i styrelse för en ungdomsklubb, någon annan förening eller funderar på att göra det och vill veta mer först.

Kostnad: 500 kr, då ingår ALLT, resor, boende i vackra Västanviks folkhögskola, måltider, umgänge och själva kursen. Vi har plats för ca 15 deltagare.

INNEHÅLL: 
Bland annat hur är man ombud på SDUF:s förbundsstämma? Hur kan man som lokal ungdomsklubb samarbeta mer med dövföreningen, skolan/elevrådet, andra lokala föreningar t ex UH eller andra ungodmsklubbar? Vad innebär det egentligen att vara ordförande, kassör, sekreterare, valberedning…? Hur fungerar ett bra styrelsearbete? Vad är det för skillnad på ungdomsklubb och SDUF? Och massor mer!

För ökad chans att få plats, anmäl dig via din ungdomsklubb! Vi prioriterar dem först, sen får övriga vara med om det finns plats.

DEADLINE för anmälan 6 april med dessa uppgifter: 
Kursens namn: Turkost fokus på styrelsearbete för döva ungdomar
För vilken ungdomsklubb:
Förnamn och efternamn:
Personnummer:
Adress:
Postadress:
Telefon:
E-mail:
Önskas logi på Västanvik?: JA eller NEJ
Varför du/deltagaren vill delta på kursen:

Mer detaljerad info här: http://sduf.se/styrelseutbildning/

Följ oss på Facebook-eventet för att inte missa någonting! ”Turkost fokus på styrelsearbete”

Frågor? Skriv i Facebook-eventet eller mejla till verksamhetsansvariga Sofia på sofia@nullsduf.se

Webbjour på teckenspråk öppnar nu!

 

SDUF:s projekt Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk har pågått i nästan ett år nu och arbetat på att öppna upp en webbjour på teckenspråk – den enda och första någonsin, där barn och ungdomar 7-21 år gammal kan söka stöd på teckenspråk.Läs mer om projektet och jourverksamheten här! www.boujt.se