SPSMs svar på vårt öppna brev

Du visar för närvarande SPSMs svar på vårt öppna brev

SPSMs svar på vårt öppna brev

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

SDUF har fått svar från SPSM på vårt öppna brev, ni kan läsa svaret här.
Vi ska följa upp svaren och se om svaren stämmer med det som är i dövskolorna i dag. Bland annat vill vi se till att dövskolorna följer sina likabehandlingsplan och om det är teckenspråkskunniga inom alla sociala sammanhang i skolorna.

Del 1:

Vi har tagit emot Ert brev idag med synpunkter på vår hantering av den mediala uppmärksamheten kring tidigare elevers kränkningar i specialskolan. Vi vill med detta brev ge ett kort svar och återkommer på måndag med kompletteringar. 

Förutom de åtgärder som redan är vidtagna gällande handlingsplaner etc. kommer vi att uppmärksamma och säkerställa att elever i de teckenspråkiga specialskolorna har tillgång till kontaktpersoner som kan kommunicera på teckenspråk på det sätt ni beskriver. Min uppfattning är att det redan finns.

När vi igår fick besked om att varken Skolinspektionen eller Diskrimineringsombudsmannen kommer att utreda myndighetens anmälan om kränkning vid Manillaskolan vidare (eftersom händelsen ligger för långt tillbaka i tiden för att omfattas av nuvarande lagstiftning), har vi i pressmeddelande på vår hemsida meddelat att vi nu överväger vilka åtgärder myndigheten kan vidta så frågan belyses vidare. Myndigheten avser att ta fram ett förslag tillsammans med myndighetens nationella Skolråd där berörda intresseorganisationer och föräldrar är representerade.

 

I pressmeddelandet citeras generaldirketör Greger Bååth:

– För oss är det ändå viktigt att gå tillbaka för att se vad kan vi lära av detta och hur vi kan förhindra att det  sker igen, säger Greger Bååth, generaldirektör. Tillsammans med rapporten från internrevisionen som syftar till att kvalitetssäkra hur vi arbetar idag, hoppas vi få de underlag vi behöver för att försäkra oss om att barns berättelser idag blir lyssnade till och tas på allvar.

Hoppas detta korta svar ger den information ni önskar idag. Vi återkommer på måndag.

Med vänlig hälsning

Anders Nordin

Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör                   

Del 2:   

Kompletterande svar på Ert brev 2013-12-07

Vi önskar med detta brev ge några kompletterande svar på Ert brev i lördags 7 december.

Alla våra specialskolor har sk likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling. Efter den mediala uppmärksamheten kring tidigare elevers upplevelser av kränkningar har vi vid alla våra skolor säkerställt att de planer som finns är uppdaterade och att elever vet vilka rättigheter de har och var de ska vända sig om de upplever händelser som är kränkande. Vi har även säkerställt att det finns medarbetare som eleverna kan kommunicera med. Vid våra teckenspråkiga specialskolor finns flera medarbetare med hög teckenspråkskompetens som eleverna kan vända sig till. En viktig grupp i detta sammanhang – sammanhang som ni beskriver som sociala – är varje skolas elevhälsa. Där finns på alla skolor idag minst en medarbetare som kan kommunicera på teckenspråk.

I de handlingsplaner som finns på specialskolorna mot kränkande behandling framgår att barns berättelser ska tas på allvar och att skolan ska reagera omedelbart. Ett viktigt arbete framåt är att säkerställa att så alltid sker.

Som jag beskrev i mitt svar redan i lördags avser vi att tillsammans med myndighetens nationella Skolråd, där intresseorganisationer och varje skolas Föräldraråd är representerade, ta fram ett gemensamt förslag till hur vi går vidare med klargöranden och aktiviteter framåt i denna fråga. Förutom detta har generaldirektör Greger Bååth gett vår internrevision i uppdrag att granska frågan. Även svaret som ska lämnas till Diskrimineringsombudsmannen ang likabehandlingsplaner vid Manillaskolan blir ett underlag för det fortsatta arbetet.

På vår hemsida finns närmare information om vårt arbete i specialskolan bl.a. gällande likabehandlingsplaner.

Hoppas med detta att era frågor är besvarade och att ni kan delta i det fortsatta arbetet tillsammans med Skolrådet.

 

Med vänlig hälsning

Anders Nordin

Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör