Teckenspråk på TV – enkät

Du visar för närvarande Teckenspråk på TV – enkät.

Teckenspråk på TV – enkät.

Vi har fått in en motion som går ut på att bevaka teckenspråkiga TV-program. Se videon härnedan:

Vi vore tacksamma om ni kunde svara på enkäten, ju fler, desto mer underlag att hänvisa till.

Enkäten: https://www.surveymonkey.com/s/RD78K25