Öppet brev till alla 18-30 år gamla.

Öppet brev till alla 18-30 år gamla.

Förbundsordförande Mia har genom förbundsstyrelsen gjort ett öppet brev. Se härnedan!