Elevråd på SPSM-skolorna och RGD/RGH-gymnasieskolorna

Du visar för närvarande Elevråd på SPSM-skolorna och RGD/RGH-gymnasieskolorna

Elevråd på SPSM-skolorna och RGD/RGH-gymnasieskolorna

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv

Nu diskuteras det mycket om tvåspråkighetsfrågan i skolorna i Sverige. Det är oerhört viktigt att lyfta fram frågan och att eleverna känner att de kan påverka och förändra till det bättre – t ex genom elevråd.

SDUF tycker det är väldigt viktigt att främja elevdemokratin, genom att t ex erbjuda en elevrådsutbildning, om hur ett elevråd fungerar, på teckenspråk.

Om du själv sitter med i ett elevråd i någon av SPSM-grundskolorna eller RGD-/RGH-gymnasieskolorna – skicka gärna ditt namn till mig så att vi kan kontakta er direkt. Eller om du känner någon som är med i elevrådet, bara att skicka till mig via SMS, whatsapp eller mail.

0735 287 971
sofia@nullsduf.se

Tack!