Workshop: Teckenspråkstolkning vid högre utbildning

Workshop: Teckenspråkstolkning vid högre utbildning

* Är du tolk och brukar tolka vid högre utbildning?
* Är du döv student och arbetar med tolk i dina studier?
* Är du fd student och har erfarenheter att dela kring hur du arbetade med tolk under din utbildning?

Då är du varmt välkommen till en workshop på Stockholms universitet den 18 juni kl. 10-15.30.

SDR, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Sveriges Teckenspråkstolkars Förening arrangerar i samarbete med Stockholms universitet en heldagsworkshop med Maya de Wit, teckenspråkstolk och föreläsare från Nederländerna. Workshopen ger tolkar och döva studenter möjligheten att diskutera kring deras erfarenheter av och synpunkter på tolkning i högre utbildning. Workshopen består av en blandning av teori, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar. Vi undersöker tolkens roll och de (o)möjligheter tolk och student möter i den specifika situationen. Deltagarna uppmuntras att genom dialog komma fram till hur de genom samarbete kan uppnå önskat resultat i tolksituationen. Att analysera och reflektera kring roller, ansvar och önskemål från alla inblandade ger ökad förståelse för vad en lyckad tolksituation kräver.

Anmälan och information
anmalan@nullsttf.org

Anmälan senast den 27 maj
Begränsat antal platser, se till att anmäla dig nu för att säkra din plats!

Pris
550:-
200:- (medlem STTF, SDUF, SDR)

Om Maya de Wit
Maya de Wit föreläser i internationella sammanhang bl.a. om samarbete mellan tolkar och tolkanvändare och olika tolktekniker och yrkesfärdigheter inom specifika områden. Maya är utbildad tolk i Nederländskt teckenspråk, RID-certifierad ASL-tolk och IS-tolk verksam i Nederländerna och övriga Europa. År 2011 tog Maya sin masterexamen som en av de första deltagarna i European Master of Sign Language Interpreting (EUMASLI). År 1998-2008 var hon policy maker i den Nederländska tolkföreningen (NBTG) och år 2006-2012 var hon ordförande European Forum of Sign Language Interpreters (efsli).

http://sdr.org/component/k2/item/1549-workshop-teckensprakstolkning-vid-hogre-utbildning

Lämna ett svar