Kallelse till SDUF:s förbundsstämma 2016

Kallelse till SDUF:s förbundsstämma 2016

SDUF kallar alla ungdomsklubbar till SDUF:s förbundsstämma den 7-9 oktober i Stockholm.

Mer information kommer senare, om exakt var och hur man anmäler sina ombud.
Varje ungdomsklubb kan skicka ett antal ombud, beroende på hur många medlemmar ungdomsklubben hade år 2015. Enligt vår stadgar;
5-50 medlemmar: 2 ombud
51-100 medlemmar: 3 ombud
101-150 medlemmar: 4 ombud
151-200 medlemmar: 5 ombud
201- medlemmar: 6 ombud
Det kostar 700 kr per ombud. Vi avser också att bjuda in representant från varje elevråd i alla skolorna, och det kostar också 700 kr för dem. Varje lokal ungdomsklubb kan välja att stödja den lokala skolan med representationsavgiften.
Vi eftersöker idéer och förslag på namn till SDUF:s utmärkelse 2016 (länk här: http://sduf.se/om-sduf/sdufs-priser/ )
Motioner och namnförslag för utmärkelsen (med motivering) ska skickas till mig senast 10 augusti. Glöm inte att motioner kan skickas på teckenspråk!
Vid funderingar eller frågor – kontakta verksamhetsansvariga Sofia på sofia@nullsduf.se eller via skype.

Lämna ett svar