Viktig information från SDUF:s valberedning

Viktig information från SDUF:s valberedning

Valberedningen informerar om att Hajan Jabar, kandidat till förbundsordförande, har tagit tillbaka sitt kandidatur. Platsen är nu vakant.

För tydlig översikt över vilka andra namnförslag från Valberedningen, samt för övriga möteshandlingar, gå in här: http://sduf.se/om-sduf/forbundsstamma-2016/

Lämna ett svar