Allvarliga brister på information i kris drabbar döva och teckenspråkiga hårt!

Allvarliga brister på information i kris drabbar döva och teckenspråkiga hårt!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Sveriges Dövas Riksförbund har tillsammans med tio andra organisationer skrivit ett gemensamt uttalande om den bristfälliga tillgängligheten på informationen under de fasansfulla dygnen efter terrorattentatet i fredags.

“Vid sådana situationer, måste myndigheterna ha ett tillgänglighetsperspektiv i sina krisplaner. Information på teckenspråk måste vara en självklar punkt på checklistan för händelser som kräver extraordinära informationsinsatser. Men i Sverige verkar viljan saknas hos statliga myndigheter. Så länge statliga myndigheter blundar och bortförklarar så väljer man medvetet att utesluta döva, hörselskadade och personer med dövblindhet från samhällsgemenskapen. Det är skamligt och fullständigt oacceptabelt!”

Läs hela vårt uttalande här: Allvarliga brister på information i kris drabbar döva och teckenspråkiga hårt!

Vårt uttalande i Wordformat kan du ladda ner här: Allvarliga brister på information i kris drabbar döva och teckenspråkiga hårt!

Lämna ett svar