Ungdomsklubbskonferens 20-22 april med temat DÖVKULTUR

Ungdomsklubbskonferens 20-22 april med temat DÖVKULTUR

Det är dags för SDUF:s Ungdomsklubbskonferens 2018 med temat DÖVKULTUR.

Kom med och se och diskutera vad Dövkultur är. T ex Poetry Slam, teater, Visual Vernacular… Ni får också tillfälle att träffa SDUF:s valberedning samt SDUFs projekt BOUJT och diskutera med dem – och få chansen att träffa andra ungdomsklubbar.

Plats och datum: I Uppsalas Dövas Hus den 20-22 april 2018.

Intresserad? Anmäl dig via din lokala ungdomsklubb senast 19 mars. Om du har egna idéer eller önskemål om vad vi ska ta upp angående temat Dövkultur under ungdomsklubbskonferensen – kontakta oss!

För mer detaljerad information i både text och teckenspråk: http://sduf.se/verksamhet/ungdomsklubbskonferens/

Kom med!

Lämna ett svar